2021 metais IAE išmontuota 7,6 tūkst. tonų įrangos ir betono

06 Sausis,
2022
2021 metais IAE išmontuota 7,6 tūkst. tonų įrangos ir betono

2021 m. Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) buvo išmontuota 3,4 tūkst. tonų (3 429 tonų) įrangos bei 4,2 tūkst. tonų (4 200 tonų) betono atliekų. Beveik visos atliekos - 7 tūkst. tonų radioaktyviųjų atliekų apdorota ir išvežta kaip neradioaktyvios atliekos bei galės būti realizuota aukcionuose.

Per visą jėgainės eksploatavimo nutraukimo laikotarpį nuo 2010 m. IAE buvo išmontuota beveik 71 tūkst. tonų įrangos ir betono atliekų. Iki eksploatavimo nutraukimo pabaigos 2038 m.  liko išmontuoti beveik 105 tūkst. tonų (104 581 tonų) įrangos. 2021 m. spalio 22 d. IAE gavo Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos leidimą vykdyti 1-ojo bloko turbinų salės boksų konstrukcijų (turbinų pagrindų, perdangos konstrukcijų, drenažinių sistemų, šilumokaičių ir turbinų metalo konstrukcijų) išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus. Planuojama išmontuoti 1-ojo bloko turbinų apsauginių boksų gelžbetonio ir metalo konstrukcijas ir atlaisvintoje turbinų salės dalyje įrengti vietas naujai susidarančių atliekų laikinam saugojimui. Šios atliekos vėliau bus perkeltos į paviršinį labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyną.

Primename, kad 2019 m. buvo išmontuota visa 1-jo bloko turbinų salės įranga. 2021 m. buvo baigti 2-jo bloko turbinų salės išmontavimo darbai, išmontuota 100 proc. turbinų salės technologinės įrangos. Didžioji dalis išmontuotos įrangos praėjusi užterštumo radionuklidais patikrinimą parduodama aukcionuose kaip metalo laužas. Tokiu būdu IAE prisideda prie aplinkos tausojimo - dalį neradioaktyviomis pripažintų atliekų paverčia antrinėmis žaliavomis, kurias grąžina atgal į rinką ir prisideda prie IAE darnios veiklos kūrimo.

Likusi dalis išmontuotos įrangos laikinai saugoma įmonės teritorijoje iki pervežimo galutiniam dėjimui į atliekynus.

Išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai atliekami pagal nustatytą darbų grafiką IAE personalo jėgomis. Darbai finansuojami Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo ir Ignalinos programos lėšomis.