2022 m. IAE išmontuota 8 tūkst. tonų įrangos ir konstrukcijų

03 Vasaris,
2023
2022 m. IAE išmontuota 8 tūkst. tonų įrangos ir konstrukcijų

VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) ir toliau sėkmingai vykdomi išmontavimo darbai. 2022 m. buvo išmontuota 4,1 tūkst. tonų įrangos bei 4,8 tūkst. tonų konstrukcijų (pastatų gelžbetonio ir metalo konstrukcijų komponentai). Daugiausia įrangos išmontuota vykdant reaktoriaus technologinės įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo projektą - 1,7 tūkst. tonų.

Beveik visas kiekis  – 7,8 tūkst. tonų radioaktyviųjų atliekų - buvo apdorotas ir išvalytas. Šios neradioaktyvios atliekos galės būti realizuotos aukcionuose ir panaudotos antrą kartą.

2022 metais buvo baigti technologinės įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai elektros įrangos ir deaeratorių patalpose, toliau vykdomas  1-jo bloko reaktoriaus susijusių konstrukcijų išmontavimas, 2-ame bloke vykdomi kuro perkrovimo mašinos išmontavimo darbai.

Per visą jėgainės eksploatavimo nutraukimo laikotarpį nuo 2010 m. IAE buvo išmontuota beveik 80 tūkst. tonų įrangos ir konstrukcijų. Iki eksploatavimo nutraukimo pabaigos 2038 m.  liko išmontuoti beveik 110 tūkst. įrangos.

Didžioji dalis išmontuotos įrangos praėjusi užterštumo radionuklidais patikrinimą parduodama aukcionuose kaip metalo laužas. Tokiu būdu IAE prisideda prie aplinkos tausojimo - dalį neradioaktyviomis pripažintų atliekų paverčia antrinėmis žaliavomis, kurias grąžina atgal į rinką ir prisideda prie IAE darnios veiklos kūrimo bei į atliekynus dedamų radioaktyviųjų atliekų kiekio mažinimo.

Išmontuotos radioaktyviosios atliekos yra vežamos į eksploatuojamą Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyną (B19) arba laikinai saugomos įmonės teritorijoje iki galutinio dėjimo į kitus atliekynus. Išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai atliekami IAE personalo jėgomis. Darbai finansuojami Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo ir Ignalinos programos lėšomis.

Primename, kad 2022 metų pabaigoje IAE pasirašė sutartis su dviem rangovais dėl reaktorių išmontavimo koncepcijos parengimo. 2028 m. prasidėsiantys fiziniai reaktoriaus išmontavimo darbai – beprecedentis darbas, analogų pasaulyje neturintis projektas.