2022 metais IAE sumažino savo tiesiogines emisijas daugiau nei 76%

29 Kovas,
2023
2022 metais IAE sumažino savo tiesiogines emisijas daugiau nei 76%

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE, Įmonė) įvertino iš savo veiklos susidarančias šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas už 2022 metus. Suvokdama savo atsakomybę už savo veiklą, IAE klimato kaitą lemiančių emisijų matavimą ir jų valdymą kaip vieną iš tikslų įtraukė į savo veiklos strategiją.

Vertinant 2022 m. iš tiesioginės IAE veiklos kylančių emisijų susidarymą kaip ir prieš metus buvo pasitelktas „Green House Gas Protocol“ standartas bei laikytasi tų pačių duomenų rinkimo principų. Įvertinti ŠESD emisijų šaltiniai apėmė IAE eksploatuojamų įrenginių bei transporto priemonių vartojamą kurą, šildymui ir suvartojamai elektros energijai pagaminti reikalingą kurą, šaldymo įrenginiuose sunaudotus šaldymo agentus. Bendra tiesioginių CO2e emisijų suma per 2022 metus sudarė - 7195 tonų. Palyginimui per 2021 m. IAE veikloje susidarė 30724 tonos CO2e arba 76% daugiau nei per 2022 m.

„Džiaugiamės pasiektu geru rezultatu – savo poveikį klimatui per metus sugebėjome sumažinti daugiau nei trimis ketvirtadaliais. Kaip ir planavome, šį efektą leido pasiekti nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojusi nauja elektros energijos tiekimo sutartis, kuria mūsų tiekėjas įsipareigojo patiekti tik iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą „žalią“ energiją. Eksploatavimo nutraukimo procesuose didelė dalis suvartojamos energijos yra būtent elektros energija, todėl nuo pradžių žinojome, kad dėmesį reikia skirti šiai sričiai“, - sakė IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Branduolinį Lietuvos palikimą tvarkančios įmonės emisijų intensyvumas tenkantis vienam darbuotojui taip pat atitinkamai sumažėjo. Per 2022 m. vienam IAE darbuotojui teko 4,46 tonos CO2e, kai 2021 m. emisijų dalis darbuotojui sudarė 17,26 tonos CO2. ŠESD emisijų intensyvumas leidžia objektyviai įvertinti IAE poveikį klimatui bei pasilyginti su kitomis įmonėmis.

„Didžiuojamės, kad sugebėjome sumažinti savo CO2 pėdsaką ir žengti didelį žingsnį link tvarios aplinkos kūrimo. Reikia pažymėti, kad ŠESD emisijų sumažinimą 2022 m. padėjo pasiekti mums svarbios suinteresuotos šalys – LR energetikos ministerija ir Europos komisija. Jaučiame aiškią paramą ir visų bendrą tikslą – mažinti mūsų veiklos daromą poveikį planetai, kurios klimatas, deja, bet vis dar šyla greičiau nei prognozuota. Tik bendromis pastangomis ir ilgalaikiais įsipareigojimais galime pasiekti, kad Europa taptų pirmuoju klimatui neutraliu žemynu. Na o šiais metais planuojame įsivertinti ne tik tiesiogines, bet ir netiesiogines IAE emisijas – Scope 3, kas bus dar tvirtesnis žingsnis link IAE poveikio klimatui valdymo užtikrinimo“, - ateities planais pasidalino IAE darnaus vystymosi vadovas Donatas Juodpusis.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (etimg.com galerija)