Apie B25 atliekyno konkurso statusą

22 Kovas,
2023
Apie B25 atliekyno konkurso statusą

2022 m. spalio 24 d. valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (IAE) paskelbė Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno statybos bei išorinių lietaus kanalizacijos tinklų projektavimo, statybos ir prijungimo prie infrastruktūros darbų pirkimą (B25-2 projektas).

Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui š. m. kovo 22 d. buvo gauti 2 pasiūlymai. Pasiūlymai bus vertinami dėl atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, siekiant atlikti vertinimo procedūras ir nustatyti pirkimo laimėtoją trumpiausiais terminais. Atlikus vertinimą, bus nustatyta ir paviešinta pasiūlymų eilė. 

Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyną sudarys trys gelžbetoniniai moduliai, kuriuose galės būti sudėta iki 100 000 kubinių metrų radioaktyviųjų atliekų galutinių pakuočių (betoninių konteinerių su užbetonuotomis radioaktyviomis atliekomis). Į atliekyną atliekos bus dedamos visą IAE eksploatavimo nutraukimo laiką iki 2038 metų. Šio pirkimo apimtyje bus pastatyta visa atliekyno infrastruktūra ir du iš trijų suplanuotų rūsių moduliai - tai leis patalpinti apie 70 000 m3 pakuočių su radioaktyviomis atliekomis. Esant poreikiui, trečias rūsių modulis bus statomas ateityje.

Atliekomis užpildyti atliekyną planuojama iki 2038 metų, po to vyks aktyvus institucinės priežiūros etapas (atliekyno fizinė apsauga, aplinkos monitoringas), kuris truks ne trumpiau nei 100 metų. Pasibaigus šiam etapui – dar 200 metų turės būti ribojama ūkinė veikla. Atliekynas bus įrengtas Visagino savivaldybės Stabatiškės aikštelėje šalia kitų IAE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo objektų.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (Minimax galerija).