Apie Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų transportavimą į IAE

21 Kovas,
2021
Apie Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų transportavimą į IAE

VATESI paskelbus sprendimo išduoti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (RAS) eksploatavimo nutraukimo licenciją projektą, sulaukiame klausimų apie Maišiagalos RAS. Dėl to teikiame trumpą informaciją apie Maišiagalos RAS ir paaiškiname, kodėl atliekos iš  jos turi keliauti į Ignalinos AE.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla – tai trijų metrų gylyje esantis 200 kubinių metrų tūrio gelžbetonio rūsys – įrengta Širvintų rajone, Bartkuškio miške, apie 7 km į šiaurės vakarus nuo Maišiagalos miestelio ir apie 30 km nuo Vilniaus. Joje 1963 – 1989 metais kauptos neišrūšiuotos panaudotos radioaktyviosios atliekos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų bei karinių dalinių. Tokios saugyklos buvo statomos daugelyje buvusios Sovietų Sąjungos vietų ir Rytų Europos valstybėse. 1989 metais saugykla buvo uždaryta ir užkonservuota dėl neatitikimo šiuolaikiniams aplinkosaugos reikalavimams.

Šiandien tokio tipo saugyklų eksploatavimas visoje ES turi būti nutrauktas, o atliekos saugiai sutvarkytos. Pagal specialistų išvadas, Maišiagalos RAS negali būti galutinė joje esančių atliekų sutvarkymo vieta. Todėl buvo priimtas sprendimas nutraukti Maišiagalos RAS eksploatavimą ir joje esančias radioaktyviąsias atliekas pervežti į Ignalinos AE saugojimui ir dėjimui į atliekynus. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla yra branduolinės energetikos objektas, už kurio priežiūrą yra atsakinga Ignalinos AE. Saugyklos radioaktyviųjų atliekų sukaupta palyginti nedaug – apie 120 m3, tačiau šios atliekos yra įvairių rūšių: trumpaamžės labai mažai radioaktyvios, trumpaamžės mažai ir vidutiniškai radioaktyvios ir ilgaamžės radioaktyvios atliekos. Galutiniam sutvarkymui atliekos turi būti surūšiuotos, supakuotos į specialias pakuotes ir padėtos į Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų atliekynus, kiekvienai atliekų rūšiai skirtame atliekyne.

Saugyklos teritoriją planuojama sutvarkyti ir panaikinti jos kontrolę radiaciniu požiūriu iki 2023 metų pabaigos. Pabrėžiame, kad Maišiagalos saugykloje esančios radioaktyvios atliekos yra sukauptos sovietmečiu ir turi būti tinkamai sutvarkytos. Šiandien tokios smulkiųjų darytojų radioaktyvios atliekos yra transportuojamos ir sutvarkomos Ignalinos AE. Teiginiai ir komentarai viešoje erdvėje apie tai, kad į IAE saugyklas ir atliekynus bus vežamos atliekos iš užsienio valstybių yra neteisingas ir klaidinantis. LR radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas draudžia įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją ir dėti į atliekynus radioaktyviąsias atliekas iš užsienio šalių. 

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis.