Apie pirkimo sutartis ir jų įgyvendinimą pagal joje numatytas sąlygas

15 Lapkritis,
2022
Apie pirkimo sutartis ir jų įgyvendinimą pagal joje numatytas sąlygas

Civilinis kodeksas nustato, kad teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl kiekviena iš šalių privalo griežtai laikytis sutartimi nustatytų įsipareigojimų ir vykdyti juos tiksliai sutartu būdu bei dėti visas pastangas užtikrinti tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Todėl norime aptarti iš pažiūros nesudėtingus sutarties vykdymo aspektus, apie kuriuos kartais pamirštama pagalvoti.

 

Kviečiame susipažinti su šiais sutarties vykdymo aspektais: 

  • sutarties objektas ir apimtis
  • kainodaros taisyklės
  • mokėjimo tvarka
  • sąskaitos pateikimo būdas
  • sutarties prievolių įvykdymo terminai (įskaitant vėlavimus)
  • sutarties įvykdymo užtikrinimas ir kt.

P A T A R I M A S: dalyvaudami pirkimuose būkite aktyvūs ir atsakingi. Jeigu pirkimo sąlygose nurodytos sutarties nuostatos yra neaiškios, pateikite klausimus ir paprašykite paaiškinti/patikslinti sutarties nuostatas iš karto jas išanalizavus, atsižvelgiant į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimus ir prašymus, yra ribotas. Pateikę pasiūlymą pirkimui, Jūs patvirtinate, kad siūlomos sąlygos Jums tiko.

 

KUR KREIPTIS, JEI IŠKILO KLAUSIMŲ DĖL SUTARTIES VYKDYMO?
Pasirašius sutartį Tiekėjui yra išsiunčiamas elektroninis laiškas Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu, kuriame yra nurodyti atsakingo už sutarties administravimą asmens kontaktai. Negavus informacijos, susisiekite su mumis el. paštu: motuzaite@iae.lt 

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (https://valueconsulttraining.com galerija)