Atsakymai į seminaro dalyvių pateiktus klausimus

23 Kovas,
2022
Atsakymai į seminaro dalyvių pateiktus klausimus

Itin didelio susidomėjimo sulaukė 2022 m. kovo 2 dieną vykęs seminaras, skirtas pristatyti 1-ajame ir 2-ajame energijos blokuose esančių technologinių įrenginių GARO BŪGNŲ-SEPARATORIŲ IR SUSIJUSIŲ SISTEMŲ IŠMONTAVIMO projektą. Projektas finansuojamas Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB).

Iki 2022 m. kovo 9 d. IAE gavo seminaro dalyvių klausimus bei pateikia atsakymus visoms suinteresuotoms šalims / potencialiems tiekėjams.

Kviečiame susipažinti su viešai pateikiama informacija - https://www.iae.lt/naujienos/pateiktys/25 (skiltyje "2022/03/02 Tiekėjų diena").