Baigti kesono statybos darbai Maišiagalos RAS

28 Lapkritis,
2023
Baigti kesono statybos darbai Maišiagalos RAS

Lapkričio 28 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau - VTPSI) VĮ Ignalinos atominei elektrinei (toliau – IAE) išdavė pasirašytą Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (toliau - MRAS) statinio („kesono") statybos užbaigimo aktą. Aktą pasirašė Branduolinės energetikos objekto statinio statybos užbaigimo komisijos nariai iš 9 valstybės valdymo ir savivaldybės institucijų. Prieš tai, lapkričio 24 d., buvo patvirtinta deklaracija apie kitų MRAS statinių (ne BEO statinių) statybos užbaigimą.

Akto pasirašymas reiškia, kad visi MRAS įrenginiai, technologinės ir inžinerinės sistemos yra paruošti saugiam MRAS esančių radioaktyviųjų atliekų išėmimui. Iš karto po to, lapkričio 28-29 d. IAE planuoja pradėti MRAS „karštuosius“ bandymus, t. y., bandymus su radioaktyviosiomis atliekomis. Jų metu pagal su VATESI suderintą karštųjų bandymų programą bus išimtos radioaktyviosios atliekos iš 6 (šeštos) rūsio sekcijos.

„Sėkmingas MRAS kesono statybos užbaigimas yra neabejotinai reikšminga, nors ir tarpinė, projekto įgyvendinimo stotelė. Noriu padėkoti projekto komandai ir visoms suinteresuotosioms institucijoms, dalyvavusioms statybos užbaigimo procedūroje,“ – sakė IAE vadovas Linas Baužys.

Sėkmingai užbaigusi „karštuosius“ bandymus ir su VATESI suderinusi „karštųjų“ bandymų atlikimo ataskaitą, IAE toliau tęs MRAS istorinių atliekų iš saugyklos išvežimą.

Iš viso planuojama išvežti 300 m3 radioaktyviųjų atliekų iš saugyklos. Darbus planuojama užbaigti iki metų pabaigos.

Primename, kad Maišiagalos RAS saugomos istorinės radioaktyviosios atliekos, kurios susidarė radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviuosius šaltinius naudojant medicinoje, pramonėje, moksle ir mokymuose. Tokio, ,,Radon“ tipo radioaktyviųjų atliekų saugyklos buvo projektuojamos ir statomos buvusio Varšuvos pakto šalyse (SSRS, Vengrijoje, Čekijoje ir kt.). Saugyklos rūsyje buvo sukaupta apie 114 m3 radioaktyviųjų atliekų. Maišiagalos RAS buvo suprojektuota 7-ajame praeito amžiaus dešimtmetyje, pradėta eksploatuoti nuo 1963 metų, o paskutinės radioaktyviosios atliekos buvo padėtos 1989 m. pradžioje. Nuo to laiko saugykla uždaryta ir užkonservuota. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. priėmė nutarimą vykdyti Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimą nedelstino išmontavimo būdu. Užbaigus saugyklos eksploatavimo nutraukimo darbus, visos atliekos bus saugiai išvežtos ir sutvarkytos IAE saugyklose pagal nustatytus reikalavimus.

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.