Dėl B25-2 viešojo pirkimo

02 Liepa,
2020
Dėl B25-2 viešojo pirkimo

Š. m. kovo 28 d. valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau - IAE) paskelbė IAE mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno (I/A, II/A statybos etapų) statybos bei išorinių lietaus kanalizacijos tinklų projektavimo, statybos ir prijungimo prie infrastruktūros darbų viešąjį tarptautinį pirkimą.

Iki pasiūlymų pateikimo termino, t. y. iki š. m. birželio 30 d., buvo gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. IAE viešųjų pirkimų komisija įvertinusi pasiūlymus nustatė, kad visi pasiūlymai viršijo pirkimui skiriamų lėšų sumą. Atsižvelgiant į tai, kad netenkinamas LR Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 1 d. 5 p., visi tiekėjų pasiūlymai privalo būti atmesti. Pirkimo procedūra bus pabaigta suėjus 10 dienų apskundimo terminui, po kurio informacija apie pasibaigusį pirkimą bus paskelbta CVP IS.

Informuojame, kad IAE, peržiūrėjusi ir įvertinusi pirkimo aplinkybes, artimiausiu metu planuoja skelbti naują viešąjį darbų pirkimą.  

Projektas B25-2 yra finansuojamas Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis.