Dėl gamybinių veiklų atnaujinimo

20 Balandis,
2020
Dėl gamybinių veiklų atnaujinimo

Nuo balandžio 20 d. VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE, įmonė) atnaujina gamybines veiklas, kurios nuo balandžio 6 d. buvo laikinai sustabdytos dėl COVID-19 plitimo rizikos.

Darbai minimaliu režimu IAE buvo vykdomi reaguojant į sudėtingėjančią situaciją šalyje ir siekiant užtikrinti darbuotojų saugumą.

Pirmą savaitę IAE atnaujins procesus, kurie yra strategiškai svarbūs ir būtini sklandaus eksploatavimo nutraukimo proceso vykdymo užtikrinimui. Tai yra panaudoto branduolinio kuro pakrovimo į konteinerius ir transportavimo į saugyklą procesas bei su juo susijusios pagalbinės veiklos, tokios kaip: radiacinės saugos, remonto, laboratorinių tyrimų, atliekų išvežimo, kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo bei pasiruošimo išmontavimui veiklos. Antrą savaitę prasidės išmontavimo darbai bei su šiais darbais susijusios veiklos, trečią savaitę bus atnaujintas pirminis radioaktyviųjų atliekų apdorojimas ir visi likę procesai.

Nuotoliniu būdu dirbantys darbuotojai ir toliau dirbs iš namų iki karantino režimo šalyje atšaukimo.

Pažymėtina, kad dvi savaites dirbant minimaliu režimu įmonė parengė ir įdiegė papildomas priemones, kurios sustiprins darbuotojų darbo saugą ir suteiks galimybę dirbti pasikeitusiomis sąlygomis. Personalas vadovaujasi naujomis darbo organizavimo ir darbuotojų elgesio taisyklėmis COVID-19 protrūkio (grėsmės) bei susijusios nepalankios epidemiologinės situacijos metu, kurios nustato tinkamas sąlygas darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimui. Be to, buvo sureguliuoti darbuotojų srautai pakeičiant darbo grafikus ir išvengiant darbuotojų susibūrimų prie įėjimų. Organizuotas dažnesnis patalpų ir paviršių dezinfekavimas, dezinfekavimo priemonės rankoms įrengtos prie visų įėjimų į svarbiausias patalpas, nuolat dezinfekuojami radiacinės kontrolės įrenginiai. Darbuotojai nuolat aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis, jiems matuojama temperatūra. Taip pat įdiegtos tokios priemonės kaip griežtas atstumų ir darbuotojų judėjimo reguliavimas, kontaktų sumažinimas iki minimumo, papildomų įėjimų ir fizinių barjerų, nukreipiančių personalą pagal numatytas judėjimo schemas, įrengimas ir kitos.

„Pasikeitusiomis sąlygomis gyvensime ir dirbsime dar ilgą laiką, todėl šis dviejų savaičių laikotarpis buvo maksimaliai išnaudotas sklandžiam darbuotojų grįžimui į saugią darbo aplinką. Tačiau neturime pamiršti, kad visi esame atsakingi už viruso plitimo stabdymą, todėl turime išlikti sąmoningi ir dėti visas pastangas, kad sėkmingai įveiktume šį beprecedentį iššūkį. Šiandien mūsų darbuotojai yra saugūs, o darbai tęsiami,“ – sakė IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Pažymėtina, kad dviejų savaičių minimalus darbo režimas neturėjo esminės įtakos IAE darbų grafikams ir projektų eigai. Visi darbai vykdomi pagal nustatytus planus.