Dėl laikino darbo minimaliu režimu

03 Balandis,
2020
Dėl laikino darbo minimaliu režimu

Siekiant įdiegti papildomas saugumo, darbo organizavimo, procesų valdymo ir kitas technines priemones nuo balandžio 6 d. VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau - IAE) laikinai darbai bus vykdomi minimaliu darbo režimu, stabdant tam tikras gamybines veiklas.

Šių veiksmų įmonė ėmėsi reaguodama į vis sudėtingėjančią situaciją dėl COVID-19 plitimo, siekdama sustiprinti darbuotojų saugumą, užtikrinti sklandžią įmonės veiklą ir darbų tęstinumą.

Artimiausiu metu įmonė parengs ir įdiegs papildomas technines ir organizacines priemones, kurios sustiprins darbuotojų darbo saugą ir padės pasiruošti darbui dėl COVID-19 plitimo pasikeitusiomis sąlygomis. Pažymėtina, kad pagrindiniuose gamybiniuose procesuose, tokiuose kaip panaudoto branduolinio kuro tvarkymas, kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas ir kituose dirba daug vyresnio amžiaus žmonių.

Įmonė jaučia atsakomybę prieš darbuotojus ir visuomenę saugiai ir laiku vykdydama eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbus. Perėjimas į laikiną minimalų darbo režimą neturės įtakos darbų grafikams ir projektų eigai.

„Darbų Ignalinos atominėje elektrinėje specifika lemia tai, kad visi turime pasiruošti ne tik ateinantį mėnesį ir bet kur kas ilgesnį laiką dirbti kitomis aplinkybėmis. Turime organizuoti darbus taip, kad situacija dėl COVID-19 nedarytų įtakos vykdomų darbų grafikams ir uždarymo projektų vykdymui. Turime tam ruoštis atsakingai, tai darome ir toliau darysime. Suprantama, kad situacija nėra eilinė ir paprasta, tačiau įmonė deda visas pastangas ieškodama geriausio sprendimo tam, kad mūsų darbuotojai būtų saugūs, o darbai tęsiami“, – sakė IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Pabrėžiame, kad laikinai darbus vykdant kitu darbo režimu IAE objekto sauga ir toliau bus užtikrinama aukščiausiu lygiu.