Dėl melagingos informacijos paneigimo

06 Sausis,
2021
Dėl melagingos informacijos paneigimo

Atsižvelgiant į socialiniuose tinkluose paskelbtą informaciją apie VĮ Ignalinos atominė elektrinėje (toliau - IAE) laikinojoje radioaktyviųjų atliekų saugykloje įvykusį incidentą paskutinę 2020 m. dieną, informuojame, kad ši informacija yra melaginga, klaidina visuomenę ir daro žalą įmonės reputacijai.

Patvirtiname, kad IAE neįvyko joks incidentas, kuris galėtų turėti įtaką personalui ir aplinkai, radiaciniam fonui, branduolinei saugai.

IAE nuolat kontroliuoja IAE išmetimų į atmosferą radioaktyvumą, todėl užtikriname, kad jokio neįprasto radioaktyvių medžiagų išmetimo į orą nei prieš Naujus metus nei jau Naujais metais iš IAE nebuvo.

Periodiškai informuojame visuomenę ir suinteresuotas šalis apie IAE veiklą įmonėje nustatyta tvarka. Suprasdami, kad įmonės veikla yra jautrus ir visuomenei svarbus klausimas, laikomės maksimalaus informavimo, atvirumo ir bendradarbiavimo nuostatos, todėl visą informaciją apie įvykius skelbiame įmonės svetainėje www.iae.lt. Papildomai informuojame, kad IAE svetainėje pateikiame operatyvią informaciją apie radiacinį foną IAE regione.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (© freepik galerija).