Dėl paviršinio atliekyno statybos darbų pirkimo

08 Rugpjūtis,
2019
Dėl  paviršinio atliekyno statybos darbų pirkimo

2019 m. rugpjūčio 7 d. valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (IAE) nutraukė atviro konkurso būdu vykdomo Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno statybos bei išorinių lietaus kanalizacijos tinklų projektavimo, statybos ir prijungimo prie infrastruktūros darbų (B25-2 projektas) pirkimo procedūras.

Viešųjų pirkimų komisija tokį sprendimą priėmė įvertinusi pirkimo vykdymo metu dalyvių pateiktų klausimų ir su jais susijusių pirkimo sąlygų pakeitimų reikšmingumą, atliktų pakeitimų galimą įtaką tiekėjų pasiūlymų pateikimui bei atsižvelgusi į Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) išaiškinimą, pagal kurį perkančiajai organizacijai atliekant esminius pirkimo sąlygų pakeitimus būtina nutraukti pirkimą ir kartoti jį iš naujo.

„Mums labai svarbu užtikrinti konkurso sąlygų aiškumą ir skaidrumą. Vertinant projekto sudėtingumą bei techninės informacijos apimtį, nenuostabu, kad gavome daug prašymų patikslinti pirkimo sąlygas. Jų koregavimas sąlygoja pirkimo procedūrų nutraukimą tiek dėl apimties, tiek dėl turinio. Turėjome nutraukti pirkimą ir ketiname skelbti iš naujo tam, kad užtikrintume aiškias ir vienodai suprantamas sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkime“, - sakė IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis bei VPT parengtomis rekomendacijomis, siekiant pirkimo dokumentų aiškumo, gautų klausimų bei perkančiosios organizacijos paaiškinimų susisteminimo šio pirkimo procedūros yra nutrauktos. Atlikus visus reikiamus pakeitimus ir suderinus pirkimo dokumentus su Centrine projektų valdymo agentūra pirkimas bus skelbiamas pakartotinai.