Dėl renginio perkėlimo

28 Spalis,
2020
Dėl renginio perkėlimo

Dėl Lietuvoje susidariusios situacijos, susijusios su COVID-19, IAE ir Visagino savivaldybės administracijos vadovybė priėmė sprendimą perkelti visuomenės supažindinimą su planuojama ūkine veikla „IAE 2-ojo energijos bloko R1 ir R2 darbo zonų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (Projektas 2102)“.
Atsižvelgiant į gautas rekomendacijas, renginys yra perkeliamas į virtualią erdvę bei bus organizuojamas korporatyvinės platformos "Microsoft Teams" pagalba.
Renginio data ir laikas: š. m. lapkričio 6 d. 16:00 val.
Registracijai į renginį būtina renginio organizavimo atstovams iš IAE pusės pateikti savo kontaktinius duomenis bei elektroninio pašto adresą.

Renginio organizavimo atstovai iš IAE pusės:
 

Išmontavimo projektų programos vadovas projekto vadovas
Sergej Zagarskij

Projektų paramos skyriaus vyresnysis inžinierius 
Oleg Medvedev

Telefonas: (8~386) 28254 
Faksas: (8~386) 24387 
El. paštas: [email protected]

Telefonas: (8~386) 28137 
Faksas: (8~386) 24387 
El. paštas: [email protected]


Taip pat primename, kad su Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti IAE interneto svetainėje.