Donorai teigiamai įvertino IAE pažangą

14 Liepa,
2021
Donorai teigiamai įvertino IAE pažangą

Š. m. liepos 13 d. nuotoliniu būdu įvyko Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo (TIENRF) Donorų asamblėja, kurioje VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) vadovybė pristatė eksploatavimo nutraukimo programos pažangą ir 2021 metų darbų programą.

Teigiamai įvertinti svarbiausi pastarojo pusmečio pasiekimai ir pažanga. Pažymėta, kad IAE greičiau, nei numatyta grafike, sėkmingai vykdo pažeisto panaudoto branduolinio kuro pakrovimą į konteinerius ir konteinerių transportavimą saugojimui į laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą, užtikrindama aukštą saugos lygį sėkmingai vykdo eksploatavimo metu susidariusių branduolinio kuro pabirų nuolaužų surinkimo ir pašalinimo nuo abiejų blokų kuro išlaikymo baseinų dugno darbus. Teigiamai įvertinti anksčiau numatyto grafiko sėkmingai atlikti Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos konteinerių karštosios kameros modifikavimo darbai.

Liepos 13 d. duomenimis į saugyklą pristatyti saugojimui 180 iš 190 konteinerių su panaudotu branduoliniu kuru: paskutinis konteineris su kuru iš 1-jo bloko išvežtas š. m. gegužės mėn., 2-me bloke liko sutvarkyti ir į saugyklą išvežti 172 pažeisto kuro rinkles. Perkėlus visą kurą į saugyklą iki 2022 m. pabaigos bei realizavus kuro išlaikymo baseino dugno valymo darbus, IAE panaudoto branduolinio kuro sutvarkymo ir pervežimo į saugyklą laikinajam saugojimui procesas bus sėkmingai užbaigtas.

Teigiamai įvertinti blokuose tęsiami įrangos išmontavimo darbai. Aptartas ir vienas iš svarbiausių eksploatavimo nutraukimo klausimų – pasirengimas reaktorių išmontavimo darbams, kurie 1-me ir 2-me blokuose turi prasidėti atitinkamai 2027 m. ir 2029 m. Vienas iš parengiamojo etapo prioritetinių darbų – būgnų-separatorių, kurie yra reaktoriaus įrenginio ir jo pagalbinių sistemų dalis, išmontavimo darbai. Juos numatoma pradėti 2022 m. atlikus tarptautinio viešojo pirkimo procedūras.

Donorų asamblėja – Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo valdytoja. Šalys donorės – Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija ir Europos Komisija.