Donorų asamblėjoje įvertinta IAE eksploatavimo nutraukimo pažanga

20 Gruodis,
2017
Donorų asamblėjoje įvertinta IAE eksploatavimo nutraukimo pažanga

Š. m. gruodžio 18 d. Londone vykusioje Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo (TIENRF) Donorų asamblėjoje buvo pristatyta VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimo pažanga bei svarstyti pagrindinių projektų, finansuojamų TIENRF lėšomis, įgyvendinimo klausimai.

Asamblėjos metu buvo teigiamai įvertinti svarbiausi pastarojo laikotarpio pasiekimai ir pažanga: IAE sėkmingai tęsia panaudoto branduolinio kuro pakrovimą į konteinerius ir konteinerių transportavimą saugojimui į Laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą (projektas B1, gruodžio 20 d. duomenimis į saugyklą pristatyti saugojimui 38 konteineriai); tęsiami vieno svarbiausių naujojo Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (KRATSK, B2/3/4 projektas) karštieji bandymai, naudojant radioaktyviąsias medžiagas; iš Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) gauta licencija statyti ir eksploatuoti Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną (projektas B25); intensyviai tęsiami įrangos išmontavimo darbai.

Europos Komisija ir šalys donorės teigiamai įvertino pasiektą pažangą įgyvendinant IAE eksploatavimo nutraukimo projektus ir pažymėjo, kad būtina ir toliau išlaikyti darbų tempą ir tęsti sėkmingą IAE eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinimą.

Donorų asamblėja – Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo valdytoja. Šalys donorės – Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija ir Europos Komisija.