EK pateikė teigiamą išvadą dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plano

21 Balandis,
2021
EK pateikė teigiamą išvadą dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plano

Š. m. balandžio 16 d. Europos Komisija priėmė teigiamą sprendimą ir pateikė išvadą dėl radioaktyviųjų atliekų, susidarysiančių nutraukiant ir ardant Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą (RAS), tvarkymo plano.

Tokį sprendimą Europos Komisija priėmė išanalizavusi VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) pateiktą Bendrųjų duomenų, susijusių su Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimu, sąvadą. Tai yra dokumentas, kuriame pateikta informacija apie planuojamą Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo veiklą.

Europos Komisijos nuomone, įgyvendinant Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą, nei įprastomis veiklos sąlygomis, nei įvykus bendruosiuose duomenyse aprašytoms avarijoms, kaimyninių valstybių vanduo, dirvožemis ar oras neturėtų būti užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis taip, kad tai darytų reikšmingą poveikį gyventojų sveikatai, atsižvelgiant į Direktyvos (2013/59/Euratomas) nuostatas.

Europos Komisijos išvada yra viena iš būtinų sąlygų IAE siekiant gauti licenciją vykdyti Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimą.

Maišiagalos RAS griovimo ir radioaktyviųjų atliekų išėmimo darbai bus vykdomi IAE jėgomis gavus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licenciją vykdyti saugyklos eksploatavimo nutraukimą ir įrengus visą reikiamą radioaktyviųjų atliekų saugiam išėmimui iš saugyklos infrastruktūrą.

Europos Komisijos nuomonė paskelbta ES Oficialiajame žurnale