Energetikos viceministrė Lina Sabaitienė apsilankė IAE

12 Vasaris,
2018
Energetikos viceministrė Lina Sabaitienė apsilankė IAE

Š. m. vasario 9 d. energetikos viceministrė Lina Sabaitienė su darbo vizitu lankėsi VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE), kur su įmonės vadovybe aptarė strateginius jėgainės uždarymo klausimus, vietoje apžiūrėjo naujus objektus ir elektrinės blokuose atliekamus išmontavimo darbus.

Susitikimo su įmonės vadovybe metu buvo kalbama apie Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo proceso planavimą ir kontrolę, tolesnio eksploatavimo nutraukimo finansavimo svarbą.

Apsilankymo bloke metu L. Sabaitienė susipažino su vykdomų išmontavimo darbų apimtimis ir jų atlikimo rezultatais, vykdomais kuro iškrovimo iš antro reaktoriaus darbais, panaudoto branduolinio kuro pakrovimo į konteinerius ir konteinerių išvežimo į saugyklą procesu. Energetikos viceministrė taip pat apsilankė Laikinojoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje (projektas B1) ir Kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugojimo komplekse (projektas B3/4), kur susipažino su šių projektų įgyvendinimo pažanga.

Ina Daukšienė,
L. e. IAE Komunikacijos vadovės pareigas
El. p. dauksiene@iae.lt 
Tel. (8-386) 29911