ES sutarė dėl paramos IAE

21 Liepa,
2020
ES sutarė dėl paramos IAE

Š. m. liepos 21 d. ES susitarė dėl ekonomikos gaivinimo fondo ir naujojo biudžeto. Jame VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimo projektui skirta 490 mln. eurų ES paramos 2021-2027 metų finansinėje perspektyvoje.

Tai užtikrina, kad pagrindiniai atominės elektrinės išmontavimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros projektai vyks taip, kaip ir numatyta, šios finansinės perspektyvos ribose.

Vis tik atsižvelgiant į kitoje daugiametėje finansinėje perspektyvoje skirtą finansavimą, gali būti peržiūrėti kai kurių eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinimo terminai, kadangi šie projektai bus tęsiami ir po 2027 m. „Pagal šiuo metu atnaujinamą IAE galutinį eksploatavimo nutraukimo planą pagrindiniai IAE reaktorių išmontavimo darbai bus vykdomi dviejų finansinių perspektyvų sandūroje 2027-2028 metais, todėl būtina dėti visas pastangas užsitikrinant reikiamą finansavimą ateityje“,- sakė IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Anot jo, ir ateityje bus aktyviai deramasi su ES valstybėmis narėmis dėl pagrindinių uždarymo darbų pakankamo finansavimo tęstinumo, kadangi vienas iš svarbiausių darbų - reaktorių zonų ardymas yra nepertraukiamas procesas, kurio metu bus paliestos ypatingai pavojingos medžiagos, todėl ypač svarbu technologiniu ir branduolinės saugos požiūriu tinkamai valdyti procesą ir užsitikrinti pakankamą finansavimą pradėtiems darbams baigti.

Pagrindinis tikslas baigti eksploatavimo nutraukimo darbus 2038 metais nesikeičia. Lietuvos indėlis į eksploatavimo nutraukimą nebus didinamas ir išliks 14 proc. To Lietuva šiose derybose ir siekė.

Pagrindiniai darbai IAE vykdomi pagal nustatytus planus ir grafikus: sėkmingai vykdomi panaudoto branduolinio kuro iškrovimo iš blokų ir kiti eksploatavimo nutraukimo darbai, tęsiami įrangos išmontavimo darbai bei įrengiama radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūra. IAE laukia atsakingų darbų laikotarpis, kadangi Lietuva yra pirmoji šalis pasaulyje, kuri po kuro iškrovimo rengiasi RBMK tipo reaktoriaus, jo įrangos ir susijusių sistemų išmontavimui. IAE tikslas – ne tik laiku, saugiai ir efektyviai įgyvendinti eksploatavimo nutraukimą, bet ir įgyti patirtį, kurios dėka įmonė galėtų konkuruoti tarptautiniame lygyje ir dalyvauti tarptautiniuose branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo projektuose.