Gauti leidimai pradėti pramoninį komplekso eksploatavimą

28 Kovas,
2022
Gauti leidimai pradėti pramoninį komplekso eksploatavimą

2022 m. kovo 28 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) išdavė du leidimus VĮ Ignalinos atominei elektrinei: leidimą pradėti pramoninį radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio eksploatavimą ir leidimą pradėti pramoninį radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą (projektas B3/4, IAE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas, KRATSK).

Nuo 2017 m. pabaigos KRATSK buvo eksploatuojamas karštųjų bandymų režimu, kurių metų pagal patvirtintas su VATESI karštųjų bandymų programos apimtis radioaktyviosios atliekos buvo išimamos iš laikinųjų eksploatavimo atliekų saugyklų bei iš blokų, transportuojamos į RA tvarkymo įrenginį B3, kur buvo apdorojamos, pakuojamos ir talpinamos į B4 saugyklas.

Kietosioms radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti yra įrengti atliekų priėmimo įrenginiai, skirtingo aktyvumo atliekų rūšiavimo kameros, deginimo, presavimo, talpinimo į konteinerius, pakuočių cementavimo, atliekų charakterizavimo įrenginiai bei du atskiri saugyklos skyriai – vienas skirtas saugoti 2500 m3 trumpaamžių atliekų, kitas – 2000 m3 ilgaamžių atliekų. Šioje saugykloje radioaktyviosios atliekos gali būti saugomos iki 50 metų.

Pradėjus eksploatuoti naują kompleksą, IAE įdiegta nauja kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo sistema, atitinkanti visus naujausius Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos standartų ir TATENA rekomendacijų reikalavimus.

B2/3/4 projektas yra finansuojamas Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo (TIENRF) lėšomis, kurias administruoja Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Donorų Asamblėją, kuri yra TIENRF valdytoja, sudaro Europos Komisija, Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija.