IAE darbuotojai tobulino žinias antikorupcinės aplinkos kūrimo srityje

24 Liepa,
2023
IAE darbuotojai tobulino žinias antikorupcinės aplinkos kūrimo srityje

Liepos 18-20 d. VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE, Įmonė) darbuotojams buvo organizuoti nuotoliniai ir praktiniai mokymai tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas“. Mokymus vedė Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT)  atstovai.

Mokymų metu STT atstovai įmonės darbuotojus supažindino su sociologinių tyrimų duomenimis, esminiais antikorupcinės aplinkos kūrimo žingsniais ir priemonės. Buvo atliktos konkrečių situacijų analizės ir įvyko diskusijos su mokymų dalyviais.

Praktinių užsiėmimų metu su IAE padalinių vadovais buvo aptartos Įmonėje įdiegtos antikorupcinės priemonės, apibrėžtos stipriosios ir silpnosios Įmonės pusės antikorupcinės aplinkos kūrime. Mokymų dalyviai pažymėjo, kad Įmonėje yra sukurta tinkama antikorupcinė aplinka, taikomos gerosios praktikos ir antikorupcinės priemonės,  bendradarbiaujama ir keičiamasi patirtimi su kitomis institucijomis bei organizacijomis, sėkmingai dalyvaujama „Skaidrumo akademijos“ veikloje. STT atstovai atsakė į dalyvių klausimus ir pateikė rekomendacijas, kaip elgtis įvairiose situacijose kilus abejonėms dėl interesų konflikto ar įteikiamų dovanų. Be to, STT atstovai pateikė nuorodas į naudingus šaltinius ir įrankius darbuotojams tolimesniam antikorupciniam sąmoningumo didinimui.