IAE eksploatavimo nutraukimas: rengiamasi sutvarkyti pramoninių atliekų poligoną

28 Gruodis,
2021
IAE eksploatavimo nutraukimas: rengiamasi sutvarkyti pramoninių atliekų poligoną

Ignalinos atominėje elektrinėje įsibėgėjo paruošiamieji pramoninių atliekų poligono sutvarkymo darbai – rengiama poligono tyrimų programa ir radiacinės kontrolės panaikinimo metodika. Šio projekto vykdymas leis saugiai sutvarkyti virš 30 tūkstančių kubinių metrų atliekų, kauptų beveik nuo Ignalinos AE atidarymo pradžios.

1985 m. pradėtas naudoti, o uždarytas 2015-aisiais, atliekų poligonas yra teritorija, kurioje buvo įrengta 15 atskirų sąvartynų pramoninių atliekų saugojimui. Čia buvo atvežamos mišrios statybinės ir griovimo atliekos, įvairios pakuotės, nebenaudojamos įrangos dalys, biologiškai suyrančios atliekos. Per 30 metų trukusį eksploatavimą poligone buvo sukaupta iš viso 30 842 kubiniai metrai atliekų.

Poligono sutvarkymas – tai Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo proceso dalis. Jam planuojama nebetaikyti radiacinės saugos reikalavimų pagal nustatytus sąlyginius nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius bei suteikti sąvartyno statusą. Šiuo metu yra rengiamasi nustatyti poligone saugomų pramoninių atliekų sąlyginius nebekontroliuojamus lygius.

Pasak projekto vadovo Deniso Simonovo, būsimi darbai yra svarbūs tam, kad iki elektrinės uždarymo pramoninės atliekos būtų sutvarkytos saugiai.

„Tokios atliekos gali būti sutvarkytos pagal galiojančias procedūras, tai yra apdorotos, supakuotos, apibūdintos ir išvežtos už Ignalinos AE ribų arba padėtos į atliekyną. Šis tvarkymo būdas yra brangus. Šiuo metu vykdomas projektas padės pamatus alternatyviam poligono sutvarkymo būdui, dėl kurio bus sutaupytos ženklios lėšos“, – teigia D. Simonov.

Poligonų poveikio aplinkai, gyventojams vertinimą ir nebekontroliuojamų lygių nustatymą pagal sutartį atlieka UAB „Svertas Group“, kartu su subtiekėjais, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centru bei Lietuvos energetikos institutu. Anot projekto vadovo, tai užtikrins profesionalų ir savalaikį darbų atlikimą.

Sutartis su UAB „Svertas Group“ pasirašyta 2 metams, jos vertė – 719 000 Eur (be PVM). Projektas finansuojamas 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis pagal projektą „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“. Projekto tikslas – tobulinti branduolinės energetikos eksploatavimo nutraukimo valdymo, kontrolės ir prevencijos sistemą Ignalinos atominėje elektrinėje.

 

Ignalinos AE galutinai sustabdyta 2009-ųjų pabaigoje. Šiuo metu elektrinėje dirba beveik 1800 darbuotojų.  Pirmojo IAE reaktoriaus išmontavimą planuojama pradėti 2027 metais, antrojo – 2029 metais. Bendra IAE uždarymo darbų vertė – 3,3 mlrd. Eurų.