IAE eksploatavimo nutraukimo patirtis pereina į tarptautinį ekspertiškumą

02 Liepa,
2024
IAE eksploatavimo nutraukimo patirtis pereina į tarptautinį ekspertiškumą

Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimo patirtis tampa įdomi kitų šalių atominėms elektrinėms, o Lietuvos ekspertai jau pradeda dalintis savo sukauptomis žiniomis. Birželio pabaigoje Visagine lankęsi Černobylio atominės elektrinės atstovai ypač domėjosi IAE taikomais technologiniais radionuklidais užterštos įrangos išmontavimo ir radioaktyvių atliekų saugojimo sprendimais.

„Iš vienos pusės, tai yra pasidalinimas patirtimi, iš kitos – naujos IAE veiklos plėtros galimybės vykdant paslaugų eksportą. Esame pirmieji pasaulyje vykdantys RBMK reaktorių išmontavimą ir eksploatavimo nutraukimą, todėl mūsų patirtis aktuali kitoms atominėms elektrinėms, ypač veikusioms Ukrainoje. Džiaugiamės, kad IAE pasiekimai, sukauptos žinios ir patirtis jau gali būti naudingi ir pritaikomi kitose branduolinėse aikštelėse“, – sako Irmantas Švažas, IAE Strategijos departamento direktorius.

Pasak jo, Černobylio AE specialistai pažymėjo reikšmingą Ignalinos AE pažangą ir darbuotojų profesinį lygį bei susitikimo metu gautos informacijos naudą. Abi šalys patvirtino ketinimą tęsti dvišalį bendravimą, kad būtų keičiamasi patirtimi, perduodamos žinios, įskaitant išmoktas pamokas, kuriami veiksmingi sprendimai eksploatavimo nutraukimo srityje.

Ukrainiečiai domėjosi unikalia Lietuvos branduolinės veiklos palikimo tvarkymo patirtimi, kuri taip pat aktuali tolimesniam Černobylio AE tvarkymui. Vizito tikslas - pasikeisti AE eksploatavimo nutraukimo patirtimi, IAE žinių perdavimas konkrečiose srityse: dokumentacijos ir duomenų valdymas, darbas su kontroliuojančiomis institucijomis, radioaktyviųjų atliekų tvarkymas, įrangos ir betoninių konstrukcijų išmontavimas, sąlyginai neradioaktyviųjų atliekų tvarkymas ir kt.

Černobylio AE delegacija, kurią sudarė eksploatavimo direktorius, technikos direktorius, eksploatavimo nutraukimo cecho vadovas, inžinerijos centro vadovas, susitiko su IAE vadovybe, taip pat apsilankė išmontavimo ir pirminio radioaktyvių atliekų apdorojimo darbų vietose pirmajame bloke ir eksploatavimo nutraukimo infrastruktūros objektuose - Medžiagų radioaktyvumo matavimo įrenginyje, Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekse bei Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugykloje.

Susitikimo prie apskritojo stalo metu Ignalinos AE komanda pristatė pranešimus aktualiomis temomis ir surengė išplėstinę diskusiją, kurioje dalyvavo atitinkamų padalinių inžinieriai ir specialistai. Ukrainiečiai taip pat pristatė savo įmonės veiklą, pasiekimus bei iššūkius.