IAE gautos pajamos už parduotą turtą ir kitos komercinės veiklos –2,8 mln. eurų

11 Sausis,
2022
IAE gautos pajamos už parduotą turtą ir kitos komercinės veiklos  –2,8 mln. eurų

2021 metais VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau - IAE) pardavusi nereikalingą turtą ir iš kitos komercinės veiklos papildomai gavo 2,8 mln. eurų (2,6 mln. ir 0,2 mln. eurų atitinkamai).

Nuo 2021 m. nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimai organizuojami ne tik IAE elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje AUIS internetinėje svetainėje www.auis.iae.lt, bet ir VĮ Registrų centro specialiojoje internetinėje svetainėje www.evarzytynes.lt.

2021 m. internetinėje svetainėje www.evarzytynes.lt buvo organizuoti 11 metalo laužo pardavimo aukcionų – parduota 5390 tonų metalo laužo. IAE elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje AUIS www.auis.iae.lt buvo organizuoti 33 pardavimo aukcionai. Parduodant nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti turtą bei vykdant kitą komercinę veiklą, 2021 m. IAE iš viso gavo 2,8 mln. eurų (2 800 340 eurų) pajamų: iš metalo laužo pardavimo – 2,6 mln. eurų (2 583 530 eurų); iš nuomos ir kitų paslaugų – 0,2 mln. eurų (216 810 eurų).

2022 metais aukcionai ir toliau bus vykdomi per AUIS ir VĮ Registrų centro platformas - planuojama surengti 90 elektroninių aukcionų bei parduoti apie 4 700 tonų metalo laužo: spalvotojo metalo laužo (žalvario, vario kabelio, aliuminio); nerūdijančio plieno metalo laužo;  juodojo metalo laužo ir kitą turtą.

IAE aukcionuose parduoda nereikalingas įrangos dalis arba kitą nereikalingą turtą, susidariusį įgyvendinant eksploatavimo nutraukimo projektus ir vykdant išmontavimo darbus. Nutraukus atominės elektrinės eksploatavimą, išmontavimo darbų apimtys išlieka intensyvūs. Bendras išmontuotos įrangos kiekis 2021 metais sudarė 3,4 tūkst. tonų, išmontuoto betono – 4,2 tūkst. tonų, kurių didžioji dalis praėjusi užterštumo radionuklidais patikrinimą parduodama aukcionuose. Tokie pardavimai ne tik sudaro įmonės papildomas lėšas radioaktyviųjų atliekų tvarkymui, bet ir prisideda prie neradioaktyviomis pripažintų atliekų, kurias reikėtų utilizuoti ar išvežti į atliekynus, kiekių mažinimo.

Remiantis 2020 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-386 „Dėl lėšų, gautų už valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės parduotą turtą pervedimo“, kuris įgyvendina Seimo nutarimą dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo, nuo 2020 m. gruodžio 1 d. pajamas už parduotą turtą IAE perveda į Lietuvos Respublikos valstybės specialiąją rezervinio (stabilizavimo) fondo sąskaitą radioaktyviųjų atliekų giluminiam atliekynui įrengti ir radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti.

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (@factorialist.com galerija).