IAE gavo beveik 3 mln. eurų iš Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų

16 Birželis,
2020
IAE gavo beveik 3 mln. eurų iš Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų

Š. m. birželio 12 d. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) priėmė sprendimą skirti VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) projektui „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ 3,5 mln. Eur finansavimą, iš kurių beveik 3 mln. Eur yra Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos ir 0,5 mln. Eur bendrojo finansavimo lėšos.

Lietuvos Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programoje nustatyta, kad vienintelis šiuo metu nagrinėtinas tvarus galutinio neperdirbto panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymo būdas – jų dėjimas į giluminį atliekyną. IAE tikslas - saugiai tvarkyti radioaktyviąsias atliekas, užtikrinant, kad ateities kartos nepaveldėtų nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos. Projektas „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ leis Lietuvai ir IAE pradėti vykdyti pradinius giluminio atliekyno įrengimo projekto įgyvendinimo etapus.

Giluminio atliekyno įrengimo projektas Lietuvoje yra ilgalaikis ir ypatingai svarbus. Jo sėkmingas vykdymas priklauso nuo tinkamo pasiruošimo ir pirminių darbų atlikimo. Dalis gautos paramos lėšų bus skirta giluminio atliekyno koncepcijos kūrimui, taip pat planuojama finansuoti geofizikinių tyrimų programą, potencialių giluminio atliekyno įrengimui vietų socialinį-ekonominį vertinimą, žvalgybinių gręžinių aprašo parengimą. LR Seimui jau pateiktas teisės aktų paketas, kuriuo siekiama nustatyti giluminio atliekyno įrengimo projekto tolimesnio finansavimo schemą, kuri reikalinga projekto vykdymo tęstinumui užtikrinti.

Kita dalis paramos lėšų bus skirta radioaktyviųjų atliekų tvarkymui bei eksploatavimo nutraukimo procesų tobulinimui ir darbuotojų kompetencijų vystymui. Planuojama išanalizuoti galimybę bitumuotų radioaktyvių atliekų saugojimo kompleksą paversti atliekynu, taip pat parengti pramoninių atliekų poligono saugos vertinimą ir patvirtinti, kad poligone laikomos atliekos yra priskiriamos nekontroliuojamoms, siekiant poligonui suteikti sąvartyno statusą.

Pirmą kartą IAE projektas bus vykdomas su projekto dalyviais - Norvegijos radiacinės ir branduolinės saugos tarnyba (DSA) ir Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI). Tai bus išskirtinė galimybė bendradarbiauti tobulinant branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo žinias ir kompetenciją, siekiant įgyti gerosios pasaulinės praktikos patirties, užtikrinant saugų ir efektyvų eksploatavimo nutraukimo procesą. Suformuotas bendradarbiavimo tinklas ir įgyti įgūdžiai bus toliau naudojami kasdienėje IAE ir projekto dalyvių veikloje.

„Tai yra konstruktyvaus bendradarbiavimo ir efektyvaus darbo pavyzdys, kurio rezultatas yra naujo finansavimo mechanizmo atsiradimas, kurio anksčiau neturėjome. Galėsime skirti šį finansavimą veikloms, kurios negali būti finansuojamos iš eksploatavimo nutraukimui skirtų lėšų. Pirmą kartą projektą vykdysime ne vieni, o su Norvegijos radiacinės ir branduolinės saugos tarnyba (DSA) ir VATESI. Esame dėkingi CPVA Lietuvos ir tarptautinių investicijų departamento Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus kolegoms už profesionalumą, pagalbą ir nuoširdų bendradarbiavimą. Tikime, kad toks puikus bendradarbiavimas bus ir tolesnio sėkmingo projekto įgyvendinimo dalis,“ - kalbėjo IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas apie priimtą sprendimą dėl lėšų skyrimo.