IAE gavo leidimą vežti atliekas į labai mažai RA atliekyną

04 Balandis,
2022
IAE gavo leidimą vežti atliekas į labai mažai RA atliekyną

Š. m. balandžio 1 d. VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE, Įmonė) gavo Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) leidimą vežti radioaktyviąsias atliekas į Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno aikštelę ir pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant radioaktyviąsias atliekas šiame atliekyne.

VATESI specialistai įvertino, kad saugą pagrindžiančiuose dokumentuose aprašyta ir pagrįsta planuojama veikla – radioaktyviųjų atliekų įvežimas į atliekyną ir jo sistemų bandymas su įvežtomis medžiagomis – atitinka jai keliamus branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos reikalavimus ir, vykdant šią veiklą, darbuotojai, gyventojai ir aplinka bus tinkamai apsaugoti nuo jonizuojančios spinduliuotės poveikio.

Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekynas yra radioaktyvių atliekų tvarkymo įrenginys, į kurį bus dedamos radioaktyviosios atliekos neketinant jų iš ten išimti. VĮ IAE gavusi VATESI leidimą pramoniniu būdu eksploatuoti atliekyną planuoja atliekas dėti į atliekyną 2022–2038 m., vėliau jį uždaryti. Atsižvelgiant į radioaktyviųjų atliekų žemą radioaktyvumą, aktyvi institucinė atliekyno priežiūra po atliekyno uždarymo vyks 30 metų ir dar 70 metų numatyta pasyvi atliekyno priežiūra. Po šio laikotarpio atliekyno teritorija galės būti naudojama be jokių apribojimų.

2021 m. VĮ IAE sėkmingai užbaigė pirmąjį etapą, kurio metu buvo pastatyti atliekyno statiniai ir galutiniam labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymui įrengta infrastruktūra paruošta eksploatacijai.

„Sėkmingas projekto įgyvendinimas yra nuosekli IAE eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo proceso tąsa. Šio projekto reikšmė yra neabejotina, siekiant užtikrinti, kad radioaktyvios atliekos būtų sutvarkytos bei saugomos pagal aukščiausius ir moderniausius branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimus. Pasiekėme antrą svarbų etapą šiame projekte siekdami būsenos, kai visos IAE radioaktyvios atliekos bus saugiai galutinai sutvarkytos nepaliekant naštos ateities kartoms“,- sakė IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Atliekų sutvarkymas ir pervežimas į labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyną bus vykdomas pagal šiuolaikinius aplinkos apsaugos reikalavimus, pagal TATENA radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principus bei galiojančią gerą praktiką kitose šalyse – Europos Sąjungos narėse. Tokio tipo atliekynai jau veikia Oskarshamn, Forsmark ir Ringhals atominėse elektrinėse (Švedija). Būtent Švedijos „Landfill“ tipo atliekynų konceptualus modelis buvo pritaikytas rengiant projektinius sprendinius IAE poreikiams. Analogiškos paskirties, tačiau su tam tikrais konstrukcijos ypatumais, atliekynai skirti labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų galutiniam sutvarkymui yra įrengti ir eksploatuojami daugelyje Europos šalių (Prancūzija, Ispanija, JK ir kt.).

Projektas B19-2 yra finansuojamas Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis.