IAE gavo leidimus griauti Maišiagalos RAS statinius

01 Balandis,
2021
IAE gavo leidimus griauti Maišiagalos RAS statinius

Š. m. kovo 30 d. VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos gavo leidimą statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius. Š. m. balandžio 1 d. IAE iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos gavo leidimą statyti sandėliavimo, inžinerinių tinklų ir kitos paskirties nesudėtingus statinius.

Šie leidimai reikalingi IAE norint vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (RAS) eksploatavimo nutraukimo darbus – įrengti laikinų statinių infrastruktūrą atliekų išėmimui (kesoną) bei griauti branduolinės energetikos objekto statinius (kietųjų ir skystųjų radioaktyviųjų atliekų rezervuarus).

Numatoma, kad tinkamam atliekų išėmimui reikalingos infrastruktūros įrengimo darbai Maišiagalos RAS aikštelėje bus įgyvendinti iki 2022 m. II ketv. vidurio. 

Maišiagalos RAS griovimo ir radioaktyviųjų atliekų išėmimo darbai bus vykdomi IAE jėgomis gavus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licenciją vykdyti saugyklos eksploatavimo nutraukimą ir įrengus visą reikiamą radioaktyviųjų atliekų saugiam išėmimui iš saugyklos infrastruktūrą.

Maišiagalos RAS buvo kaupiamos dėl radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų šaltinių naudojimo pramonėje, medicinoje ir mokslinių tyrimų metu susidariusios radioaktyviosios atliekos. 1989 m. buvo nuspręsta saugyklą uždaryti, nes ji neatitiko šiuolaikinių aplinkosaugos reikalavimų. 2016 m. gruodžio 15 d. pasirašyta sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) dėl Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo. Numatoma, kad atliekos bus išimtos ir Maišiagalos RAS teritorija sutvarkyta iki 2023 metų pabaigos.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis. 

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (bauerfeindsportshop.com  galerija)