IAE įvyko pirmasis seminaras „Reaktorių išmontavimo patirtis“

24 Spalis,
2018
IAE įvyko pirmasis seminaras „Reaktorių išmontavimo patirtis“

Š. m. spalio 18 d. Valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – IAE) įvyko pirmasis iš keturių vienos dienos seminarų „Reaktorių išmontavimo patirtis“. Tai yra konsultacinio pobūdžio seminarai, kurių tikslas – pasidalinti informacija, žiniomis ir patirtimi reaktorių išmontavimo galimybių parinkimo, koncepcijos formavimo ir aplinkos apsaugos ataskaitų rengimo klausimais bei pristatyti IAE reaktoriaus išmontavimo projekto lūkesčius ir iššūkius. Ignalinos AE, pradėdama vieno iš svarbiausių eksploatavimo nutraukimo etapų paruošiamuosius darbus ir siekdama aukščiausios numatomų darbų atlikimo kokybės, ketina pasitelkti aukštos kvalifikacijos patyrusį inžinerijos konsultantą. 

„Džiaugiamės didžiuliu įmonių iš viso pasaulio susidomėjimu Ignalinos AE RBMK-1500 reaktorių išmontavimo projektu, ir tikimės, kad šis seminaras bus gera pradžia įvertinti visus projekto techninius ir finansinius iššūkius“, - kalbėjo IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas susirinkusiems seminaro dalyviams.

Seminaruose dalyvaus Ispanijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Ukrainos, Vokietijos, Belgijos, Italijos, Rusijos, Nyderlandų, Švedijos, Lietuvos ir kitų šalių įmonių atstovai, taip pat Europos Komisijos, Energetikos ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA), Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI), Lietuvos energetikos instituto, Fizinių ir technologijos mokslo centro, IAE atstovai. 
Pirmojo seminaro metu IAE specialistai pristatė eksploatavimo nutraukimo projektų pažangą, išmontavimo darbų apimtis bei eigą, apžvelgė pagrindinius reaktorių parametrus bei pateikė radiologinio apibūdinimo duomenis. Įmonių atstovai pristatė savo įmonių patirtį reaktorių išmontavimo projektuose, reaktorių išmontavimo galimybių parinkimo, koncepcijos formavimo, aplinkos apsaugos ataskaitų rengimo srityse. CPVA atstovai pristatė seminaro dalyviams informaciją tema „Projekto įgyvendinimo gairės“.

Kiti seminarai su įvairių šalių įmonių atstovais vyks spalio 25 d., lapkričio 8 d. ir lapkričio 15 d.

IAE tikisi, kad suinteresuotos įmonės, pateiks pasiūlymus, kuriuose bus aiškiai aprašyta turima patirtis, planuojamas vaidmuo projekte, atsakomybės ribos ir sąlygos, būtinos užtikrinti sėkmingą svarbaus IAE projekto įgyvendinimą.

Po visų seminarų aktuali informacija ir atsakymai į gautus įmonių klausimus bus paskelbti VĮ IAE tinklalapyje.