IAE įvyko Tiekėjų diena įrangos įsigijimo ir išmontavimo srityje

28 Vasaris,
2020
IAE įvyko Tiekėjų diena įrangos įsigijimo ir išmontavimo srityje

2020 m. vasario 26 d. VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) vyko renginys, skirtas IAE planuojamiems viešiesiems pirkimams įrangos įsigijimo ir išmontavimo srityje.

Renginyje dalyvavo šių 19 bendrovių atstovai: UAB „Kranų technika“, UAB „Serpantinas“, UAB „Hilti complete system“, UAB „Kauno kranai“, UAB „Kracher“, UAB „Certex Lietuva“, UAB „Ekofiltras“, UAB „HML project management“, UAB „Cramo“ ir kt. Renginį moderavo Karolis Šerpytis, UAB Ecocost vadovas.

Renginio dalyviams buvo pateikta bendra informacija apie IAE vykdomus bei planuojamus išmontavimo darbus, jų specifiką bei iššūkius. Pristatytas dabartinis IAE poreikis išmontavimo projektų srityje. Renginio dalyviai susipažino su IAE vykdomu Maišiagalos eksploatavimo nutraukimo projektu, šio projekto planuojamais viešaisiais pirkimais.

IAE specialistai informavo apie IAE išmontavimo projektams įgyvendinti reikalingų įrenginių planuojamus pirkimus, pristatė IAE viešųjų pirkimų tvarką ir vykdomas procedūras, specifinius reikalavimus kvalifikacijai, kurie taikomi branduolinės energetikos objekte, aptarė problemas, su kuriomis tiekėjai gali susidurti dalyvaudami IAE vykdomuose pirkimuose.

Taip pat IAE atstovai pristatė sutarčių sudarymo procesą, tipinių sutarčių formas, atkreipė dėmesį į dažnai pasitaikančių tipinių sutarčių niuansus: įsigaliojimų momentus, vidinius IAE procesus įsigaliojus sutarčiai, specialius reikalavimus tiekėjams sutarties vykdymo metu, saugai svarbaus produkto reikalavimus, sutarčių keitimo proceso sudėtingumą ir galimybes, užbaigimo procedūras bei įvairių dokumentų pildymo specifinius ypatumus, tipines poveikio priemones ir jų taikymą, nepatikimų teikėjų sąrašą.

IAE viešųjų pirkimų specialistai pateikė VPT rekomendacijas sėkmingam dalyvavimui viešuosiuose pirkimuose, aptarė esmines pirkimų sąlygas, į kurias būtina atkreipti dėmesį tiekėjams ruošiant pasiūlymus ir su jais susijusius dokumentus skirtingose pirkimo stadijose. Taip pat pranešėjai akcentavo apie dažnai daromas tiekėjų klaidas ir pateikė rekomendacijas kaip išvengti įvairių nesklandumų teikiant pasiūlymus.

Susitikimas su rinkos dalyviais IAE buvo naudingas vertinant tiekėjų galimybes bei pajėgumus dalyvaujant tiek planuojamuose 2020 m. pirkimuose, tiek galimuose 2021-2022 m. pirkimuose.

Po susitikimo su specialistais renginio dalyviai apsilankė IAE informacijos centre, kur susipažino su jėgainės istorija, veikimo principais ir šiuo metu vykdoma veikla, apžiūrėjo IAE bloko maketą, kuro rinklės maketą, panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerio CASTOR maketą bei atliekynų maketus, specialios įrangos dėka stebėjo tiesioginį vaizdą iš bloko patalpų.

Tiekėjų dienų organizavimas yra gera praktika, siekiant informuoti potencialius tiekėjus apie artimiausiu metu planuojamus pirkimus ir paskatinti dalyvauti IAE vykdomuose pirkimuose daugiau dalyvių.

Prenumerata

Prenumeruok mūsų naujienlaiškį
Loading