IAE laboratorijų matavimų tikslumas atitinka šalies geriausiųjų laboratorijų lygį

10 Birželis,
2021
IAE laboratorijų matavimų tikslumas atitinka šalies geriausiųjų laboratorijų lygį

VĮ Ignalinos atominės elektrinės Patikros ir kalibravimo laboratorija (toliau – PKL) Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. АК-65 buvo akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ atitikčiai vykdant elektrinių dydžių matavimo priemonių kalibravimo darbus (akreditavimo pažymėjimas Nr.LA.090-02). Akreditavimo sritis apima plataus diapazono elektrinių dydžių kalibravimo darbus, kurių matavimų tikslumas atitinka Lietuvos Respublikos geriausiųjų laboratorijų lygį.

PKL taip pat turi teisę atlikti matavimo priemonių atitikties vertinimą, teisinę metrologinę patikrą slėgio, temperatūros, jonizuojančiosios spinduliuotės ir elektrinių dydžių matavimų srityse. Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. АК-224 dėl Patikros ir kalibravimo laboratorijos kaip C tipo kontrolės įstaigos atitikties standartui LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties vertinimas" (akreditavimo pažymėjimas Nr.LA.06.031).

Laboratorijos akreditavimas standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai galioja 5-ių metų laikotarpiu, tačiau kiekvienais metais akreditavimas patvirtinamas Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro.

Pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO/IEC 17020:2012 standartus Patikros ir kalibravimo laboratorijoje įdiegta Vadybos sistema, kuri palaikoma ir tobulinama, vadovaujantis ne tik ISO, tačiau ir LR teisės aktų ir tarptautinių dokumentų reikalavimais, Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro politikų nuostatomis.

PKL kokybės užtikrinimo politikos tikslas – palaikyti nuolatinę matavimų rezultatų kokybę, siekti ilgalaikės sėkmės maksimaliai tenkinant užsakovų poreikius. Įdiegus LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartą, laboratorija pradėjo taikyti į riziką orientuotą požiūrį, o tai yra pagrindas didinant laboratorijos Vadybos sistemos efektyvumą ir siekiant išvengti neigiamų pasekmių.

Laboratorijos akreditavimas standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai suteikia galimybę teikti matavimo priemonių patikros ir kalibravimo paslaugas visoje Europos Sąjungos teritorijoje.

Patikros ir kalibravimo laboratorijos akreditavimo pagrindinis tikslas - užtikrinti matavimų teisinį reglamentavimą ir vientisumą, saugiai vykdant IAE eksploatavimo nutraukimo procesus ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, įskaitant IAE, kaip branduolinės energetikos objekto, vykdomus specifinius matavimus.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.).