IAE lankėsi delegacija iš Moldovos

22 Lapkritis,
2021
IAE lankėsi delegacija iš Moldovos

Lapkričio 15-16 Ignalinos AE lankėsi branduolinės ir radiacinės saugos, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo specialistų delegacija iš Moldovos Respublikos. Apsilankymo tikslas – susipažinti su Ignalinos AE patirtimi planuojant ir tvarkant radioaktyviąsias atliekas. Moldovos atstovus domino Ignalinos AE vykdomi projektai, Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo procesas, eksploatavimo nutraukimo dokumentų rengimo ir derinimo su kompetentingomis valstybės institucijomis klausimai, licencijavimo eiga ir iššūkiai planuojant veiklas, susijusias su saugyklos eksploatavimo nutraukimu, bendradarbiavimo, dokumentų vertinimo ir derinimo klausimai. Ignalinos AE atstovai pasidalino teigiama patirtimi ir įžvalgomis, į ką būtina atkreipti dėmesį, planuojant ir įgyvendinant projektus. Pažymėta, kad suinteresuotųjų pusių įsitraukimas į šį procesą lemia, kad procesas būtų efektyvus, o pasiektas rezultatas – maksimalus.

„Sudėtinga būtų lyginti klausimus, su kuriais šioje srityje susiduria Moldova, su Lietuvoje vykdoma veikla. Nepaisant to, apsilankymas Lietuvoje buvo labai naudingas. Susipažinus su Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projektu įsitikinta, kad Lietuvos yra pažengusi šioje srityje, o Moldova eina panašiu keliu. Nors sprendimas dėl radioaktyviųjų atliekų tolesnio tvarkymo Moldovoje dar nepriimtas, tačiau priimti Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo sprendiniai labai teigiami“, - apsilankymo metu sakė Moldovos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos valstybės sekretorius Aleksandru Oprea.

Delegacijos nariai taip pat pažymėjo, kad jų šalyje reguliavimo sistema dar tik pradinėje stadijoje, todėl išlieka iššūkis parengti reikiamus bei patobulinti esamus teisės aktus eksploatavimo nutraukimo srityje. Jie akcentavo, kad Lietuva šioje srityje yra pažengusi ir išlaiko aukštą branduolinių žinių palaikymo lygį, o tokio dalijimosi patirties formato vizitai labai prisideda prie vykdomų veiklų tobulinimo.

Moldovos delegacija taip pat apsilankė Lietuvos energetikos institute, Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugykloje bei VATESI.

Moldovos delegacijos vizitas organizuotas tarpininkaujant TATENA.