IAE lankėsi Energetikos ir darnios plėtros komisija

07 Spalis,
2021
IAE lankėsi Energetikos ir darnios plėtros komisija

Spalio 5 dieną, įvyko Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos (toliau - Komisija) išvažiuojamasis posėdis į VĮ Ignalinos atominę elektrinę (toliau - IAE), kurio metu Komisijos nariams buvo pristatyta Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo proceso eiga ir pažanga.  

"IAE uždarymas buvo viena iš Lietuvos įstojimo į Europos Sąjunga (ES) sąlygų, o ES įsipareigojo teikti finansinę paramą iki projekto įgyvendinimo pabaigos. Pažymėtina, kad ES palankiai įvertino IAE eksploatavimo nutraukimo progresą per 2013-2020 metų finansinę perspektyvą – Europos Parlamentas (EP) po EP narių vizitų 2018 metais pritarė prašomos sumos skyrimui. 2020 m. ES skyrė 490 mln. eurų paramos (552 mln. eurų einamosiomis kainomis) 2021-2027 metų finansinėje perspektyvoje. IAE eksploatavimo nutraukimo darbai finansuojami ES lėšomis 86 proc., tuo tarpu Lietuva biudžeto lėšomis turės prisidėti 14 proc. Gautas finansavimas užtikrino, kad pagrindiniai atominės elektrinės išmontavimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros projektai vyktų taip, kaip ir numatyta, finansinės perspektyvos ribose. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagrindiniai IAE reaktorių išmontavimo darbai bus vykdomi dviejų finansinių perspektyvų sandūroje 2027-2028 metais, todėl būtina dėti visas pastangas užsitikrinant reikiamą finansavimą ateityje," - pažymėjo Komisijos pirmininkas Justinas Urbanavičius. Komisijos nariai taip pat atkreipė dėmesį, kad IAE vykdo inovatyvius bei išskirtinius darbus, todėl reikėtų siekti išsaugoti unikalias žinias ir intelektinės nuosavybės teises į sukurtas žinias bei technologijas.

Komisija lankėsi laikinojoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje (projektas B1), kurioje šiuo metu laikinajam saugojimui pastatyti 184 iš 190 konteineriai su panaudotu branduoliniu kuru. Pasibaigus saugyklų eksploatavimo laikui, branduolinis kuras turės būti perkeltas į įrengtą giluminį atliekyną, kuris turi būti įrengtas iki 2067 metų. Paskaičiuota, kad preliminari jo įrengimo kaina – 2,5 mlrd. eurų. Atsižvelgiant į tai, Komisija 2021 m. rugsėjo 15 d. kreipėsi į Vyriausybę dėl teisės aktų projektų parengimo siekiant sukaupti lėšas giluminio atliekyno įrengimo projektui įgyvendinti. 

Komisijos nariai apžiūrėjo pirmojo etapo Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno (projektas B19-2) įrengtą infrastruktūrą. Šiame atliekyne bus saugoma  apie 60 000 m3 labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų. Besilankant atliekyne Komisijos nariai aptarė su IAE specialistais, kad pavojingų (bet ne radioaktyvių) atliekų, susidarančių vykdant eksploatavimo nutraukimo darbus, reglamentavimas yra nepakankamai išsamus ir detalizuotas, todėl reikėtų skirti didesnį dėmesį šiam klausimui nacionaliniu lygiu.

Komisijos nariai pažymėjo, kad IAE procesai valdomi tinkamai, darbai vykdomi sklandžiai, o palyginus pasiektą progresą per dešimtmetį matomi svarūs apčiuopiami rezultatai. Visi darbai vykdomi saugiai užtikrinant tinkamą radioaktyviųjų atliekų apsaugą bei prižiūrint Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (VATESI).