IAE lankėsi Europos Parlamento narė

17 Liepa,
2018
IAE lankėsi Europos Parlamento narė

Š. m. liepos 16 d. Valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje lankėsi Europos Parlamento (EP) narė Rebecca Harms, kuri EP yra paskirta pagrindine pranešėja dėl Europos Sąjungos finansinės paramos Ignalinos AE uždarymui būsimoje finansinėje perspektyvoje. Pagrindinis vizito tikslas susipažinti su IAE eksploatavimo nutraukimo darbų pažanga ir išsiaiškinti, ar siūlomas ES finansavimas pakankamas numatytiems darbams saugiai atlikti.

Kartu su R. Harms Ignalinos AE apsilankė EP narys Bronis Ropė, Lietuvos Respublikos energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, Europos Komisijos ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovai. Vizito metu apžiūrėti šiuo metu įmonėje atliekami išmontavimo darbai, Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla,  radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksas, aptarti svarbiausi eksploatavimo nutraukimo projektai, ateities iššūkiai, finansavimo klausimai.

Taip pat buvo organizuotas susitikimas su regiono spauda bei visuomenės atstovais, kurio metu R. Harms kalbėjo apie IAE uždarymo finansavimo būtinumą, norint užtikrinti regiono ir visos ES gyventojų saugumą.