IAE paskelbė Maišiagalos RAS griovimo parengiamųjų darbų pirkimą

22 Vasaris,
2021
IAE paskelbė Maišiagalos RAS griovimo parengiamųjų darbų pirkimą

Š. m. vasario 22 d. Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE) paskelbė Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (RAS) statinių griovimo parengiamųjų darbų viešąjį pirkimą. Šio pirkimo apimtyje bus perkami laikinų statinių statybos ir įrengimo darbai, kurie yra reikalingi norint pasirengti atliekų išėmimui iš Maišiagalos RAS.

Šis pirkimas yra Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto etapas, kurio metu bus įrengiama statinių reikalinga infrastruktūra: statomi ir įrengiami laikini statiniai, inžineriniai tinklai ir komunikacijos. Parengto griovimo projekto apimtyje numatytas laikinas statinys iš aliuminio profilio kolonų ir daugiasluoksnių plokščių (,,kesonas“) – branduolinės energetikos objekto statinys, kuriame statybos darbų metu Rangovas privalės įrengti ventiliacijos, radiacinės kontrolės, apšvietimo, gaisrinės signalizacijos ir kitas sistemas. Numatoma, kad pasirašius sutartį 2021 m. II ketvirtį, pirkimo apimtyje numatytus infrastruktūros įrengimo darbus Maišiagalos RAS aikštelėje Rangovas turės įgyvendinti iki 2022 m. II ketv. vidurio.

Rangovas turės parengti darbo projektą, pateikti radioaktyviųjų atliekų išėmimui reikalingą įrangą bei radiacinės kontrolės įrangą, taip pat dalyvauti atliekant „šaltuosius“ bei „karštuosius“ bandymus. Šaltųjų bandymų metu bus bandomas sistemų ir įrangos veikimas nenaudojant radioaktyviųjų medžiagų, karštieji sistemų ir įrangos bandymai bus vykdomi naudojant radioaktyviąsias medžiagas.  Po bandymų bus rengiamos ataskaitos Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (VATESI). Maišiagalos RAS griovimo ir radioaktyviųjų atliekų išėmimo darbai bus vykdomi IAE jėgomis gavus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licenciją vykdyti saugyklos eksploatavimo nutraukimą ir įrengus visą reikiamą radioaktyviųjų atliekų saugiam išėmimui iš saugyklos infrastruktūrą.

Maišiagalos RAS buvo kaupiamos dėl radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų šaltinių naudojimo pramonėje, medicinoje ir mokslinių tyrimų metu susidariusios radioaktyviosios atliekos. 1989 m. buvo nuspręsta saugyklą uždaryti, nes ji neatitiko šiuolaikinių aplinkosaugos reikalavimų. 2016 m. gruodžio 15 d. pasirašyta sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) dėl Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo. Numatoma, kad atliekos bus išimtos ir Maišiagalos RAS teritorija sutvarkyta iki 2023 metų pabaigos.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis.

Informacija apie paskelbtą pirkimą: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-627927