IAE pristatys vidinio pranešimo kanalo viešinimo praktiką

17 Vasaris,
2021
IAE pristatys vidinio pranešimo kanalo viešinimo praktiką

Informuojame, kad š. m. vasario 18 dieną nuotoliniame renginyje ,,Pranešėjų apsaugos forumas 2021“, organizuojamame LR generalinės prokuratūros ir VšĮ ,,Transparency International“ Lietuvos skyriaus iniciatyva, bus pristatoma Įmonėje įdiegto vidinio pranešimų apie pažeidimus pateikimo kanalo ir jo viešinimo strategija  (pranešėjas – Prevencijos skyriaus vadovas Vytas Žukovskis).

Pagal 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą viešojo ir privataus sektorių įstaigos įpareigotos įdiegti saugumo standartus atitinkančius vidinius pranešimų kanalus, skatinti asmenis pranešti apie pastebėtus pažeidimus, neteisėtą ar neetišką veiklą, keliančią grėsmę viešajam interesui. Nors Įstatymas padėjo pagrindus veiksmingai pranešėjų apsaugai Lietuvoje, tačiau svarbu atsižvelgti ir į praktines jo nuostatų taikymo galimybes bei pasiektus rezultatus. Siekdamos išsiaiškinti, kaip institucijoms sekasi įgyvendinti Įstatymą, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) jau antrus metus organizuoja „Pranešėjų apsaugos forumą“. Šio renginio metu dalijamasi per dvejus metus sukaupta praktika ir atsakoma į kylančius klausimus.

VĮ IAE neatsitiktinai pakviesta pasidalinti savo patirtimi, nes kartu su LR generalinės prokuratūros atstovais buvo viena pirmųjų Lietuvoje iniciavusių ir atlikusi mokymus Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatoms pristatyti įmonėms darbuotojams, aptarti įstatymo įgyvendinimo praktinius aspektus. Po mokymų sulaukta daug palankių vertinimų. Šiuo metu planuojamas antras darbuotojų mokymų srautas. Dalyvavimas tokio masto renginyje įrodo, kad dirbama teisinga linkme pasirinkus aktyvią viešinimo strategiją – edukuojant ir veikiant pro aktyviai. Įmonėje pastebimas darbuotojų aktyvumas teikiant informaciją apie galimus neatitikimus ir pažeidimus, auga darbuotojų teisinis išprusimas ir sąmoningumas.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (Mokymų klubas galerija).