IAE siekia mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas

21 Rugsėjis,
2022
IAE siekia mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE, Įmonė) pirmą kartą apskaičiavo tiesiogiai IAE veikloje susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas. Tokį tikslą IAE išsikėlė 2021 m. patvirtintoje veiklos strategijoje remdamasi gerąja ES praktika bei Įmonei pateiktomis Valdymo koordinavimo centro (VKC) rekomendacijomis stiprinti darnumo sritį,  ir viena iš jo krypčių – ŠESD emisijų valdymą.

2021 m. buvo įvertintos tiesioginės (Scope 1 ir Scope 2) emisijos, kurios apėmė IAE eksploatuojamų įrenginių bei transporto priemonių vartojamą kurą, šildymui ir suvartojamai elektros energijai pagaminti reikalingą kurą. Bendra tiesioginių CO2e emisijų suma per 2021 metus - 30744 tonų.

IAE yra branduolinės energetikos objektas, esantis eksploatavimo nutraukimo stadijoje. Nors dėl veiklos specifikos yra sudėtinga racionaliai palyginti IAE veikloje susidarančių emisijų intensyvumą su kitais panašiais branduoliniais objektais, Įmonė siekia objektyviai apžvelgti metinį emisijų kiekį, tenkantį vienam darbuotojui. Atitinkamai nustatyta, kad vienam darbuotojui per 2021 m. teko 17,63 tonų.

„Suvokdami, kad mūsų veikla taip pat prisideda prie pasaulinės klimato kaitos ir atsižvelgdami į Lietuvos bei Europos Sąjungos dedamas pastangas sprendžiant šį iššūkį, turėjome įsivertinti, koks mūsų CO2e pėdsakas. Tik turėdami pirminius išeities duomenis, galime kryptingai valdyti savo paliekamą anglies pėdsaką“, - sakė IAE darnaus vystymosi vadovas Donatas Juodpusis.

Pažymėtina, kad didžiausią IAE emisijų dalį sudaro suvartojama elektros energija - virš 70%, antroje vietoje šildymas -  apie 15%, naudojamas technologiniuose įrenginiuose kuras  – beveik 11%. Likusi emisijų dalis tenka transportui, kuris apima Įmonės automobilius, sunkųjį transportą, geležinkelių transportą bei kitas priemones.

„Atsižvelgiant į ŠESD emisijų šaltinius didžiausias dėmesys ir galimos mažinimo priemonės tenka elektrai, šildymui ir kurui, skirtam gaminti energiją. Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigijome ir 100% vartojame tik žalią elektros energiją, todėl šių metų emisijos vien šiuo žingsniu bus sumažintos ~70%. Be abejonės, pasaulinė energetinė krizė įnešė daug neapibrėžtumų tiek dėl energetinių išteklių kainos, tiek dėl jų prieinamumo, tiek dėl šių išteklių ekologiškumo. Ir nors konkretūs planai bus rengiami netolimoje ateityje vertinant dabartinę situaciją rinkose ir derinantis su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis, tikimės žalią elektros energiją pirkti ir ateityje. Mūsų tikslas – kontroliuoti ir mažinti Įmonės veiklos poveikius planetai Žemei, ypač, kai didžiausia dalimi IAE veikla finansuojama ES lėšomis, o ES žaliojo kurso tikslas – sumažinti CO2 emisijas ir tapti pirmuoju klimatui neutraliu žemynu iki 2050“, - teigė D. Juodpusis.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (Shutterstock galerija).