IAE specialistai dalinosi patirtimi su Vengrijos kolegomis

03 Gruodis,
2021
IAE specialistai dalinosi patirtimi su Vengrijos kolegomis

Š. m. lapkričio 30 – gruodžio 2 d. VĮ Ignalinos AE specialistai kartu su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) ir Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovais dalyvavo moksliniame vizite Budapešte, Vengrijoje, kurio metu susitiko su Vengrijos Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo kompanijos (PURAM), kuri Vengrijoje yra paskirta radioaktyviųjų atliekų tvarkymo operatoriumi, ekspertais. Vengrijos Respublikoje, be Pakšo AE (Paks NPP), 40 km į šiaurės rytus nuo sostinės Budapešto nuo 1976 m. veikia Püspökszilágy radioaktyviųjų atliekų apdorojimo įrenginiai ir paviršinio tipo atliekynas mažo ir vidutinio aktyvumo radiokatyviosioms atliekoms ir panaudotiems uždariesiems radioaktyviesiems šaltiniams, kurie susidarė Pakšo AE eksploatavimo metu, tačiau didžiausia dalis - pas smulkiuosius atliekų gamintojus.

Lietuvos atstovus domino radioaktyviųjų atliekų saugyklos statinių griovimo parengiamųjų darbų procesas, kiti susiję aktualūs klausimai. Vizito metu buvo pademonstruotas įgyvendintas DEMO projektas (DEMOnstration project) Püspökszilágy aikštelėje, kurio paskirtis – išimti iš atliekyno keturių sekcijų į jas tuo metu sudėtas neapibūdintas radioaktyviąsias atliekas ir panaudotus uždaruosius šaltinius, juos atitinkamai įvertinti ir apdoroti. Tuo tikslu buvo įrengta atitinkama infrastruktūra: pastatytas pirminis ir apsauginis gaubtai (,,kesonas“), įsigyta reikiamos saugojimo priemonės ir matavimo įranga. Šiomis priemonėms ir įgyta patirtimi vėliau taip pat bus naudojamasi vykdant ir kitas RA išėmimo kampanijas. PURAM ekspertai taip pat pasidalijo patirtimi planuojant parengiamuosius darbus, kesono statybos, RA išėmimo, saugos vertinimo, RA radiologinio apibūdinimo ir jų saugojimo aspektais. Savo ruožtu, Ignalinos AE ekspertai pristatė Maišiagalos RAS projekto įgyvendinimo eigą ir patirtį.

Lietuvos ir Vengrijos atstovai pristatė šalių radioaktyviųjų atliekų saugojimo, apdorojimo bei galutinio sutvarkymo techninius aspektus. Taip pat Vengrijos atstovai pasidalino teigiama patirtimi ir įžvalgomis, į ką būtina atkreipti dėmesį įgyvendinant Maišiagalos projektą. ,,Atsižvelgus į tai, kad Püspökszilágy atliekynas ir jame vykdyta radioaktyviųjų atliekų išėmimo kampanijos koncepcija labai panaši į Maišiagalos RAS, į Vengrijos sukauptą patirtį ir išmoktas pamokas išimant ir sutvarkant radioaktyviąsias atliekas neabejotinai bus atsižvelgta planuojant ir vykdant saugų radioaktyviųjų atliekų išėmimą iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos. Iš kitos pusės, patirties pasidalijimas su kolegomis dar kartą patvirtina, kad Lietuvoje einame teisinga linkme," - akcentavo Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto vadovas dr. Gintautas Klevinskas.

,,Atsižvelgiant į Vengrijos patirtį bei ekspertų įžvalgas, tikimės, kad Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projektą įgyvendinti bei pasiekti jame numatytą projekto stebėsenos rodiklį (sutvarkytas radioaktyviųjų atliekų kiekis: 300m3) pavyks sėkmingai ir laiku,"- po vizito pabrėžė Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovas Donatas Michalkevičius.

Vizitas buvo organizuotas įgyvendinant TATENA nacionaliniame techninio bendradarbiavimo projekte LIT9018 ,,Branduolinėje energetikoje susidariusių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos efektyvumo ir skaidrumo tobulinimas (angl. k. ,,Enhancing the efficiency and transparency of the nuclear waste management system“) numatytas priemones.