IAE suorganizuota trečioji Tiekėjų diena

17 Rugsėjis,
2020
IAE suorganizuota trečioji Tiekėjų diena

2020 m. rugsėjo 15 d. VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) vyko renginys, skirtas pristatyti planuojamus IAE viešuosius pirkimus projektavimo ir statybos darbų srityse.

Renginio dalyviams buvo pateikta bendra informacija apie IAE vykdomus bei planuojamus projektavimo darbus, jų specifiką bei iššūkius. Pristatymo metu buvo pateiktos Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijos sėkmingam dalyvavimui viešuosiuose pirkimuose. Pirkimų ir sutarčių skyriaus (PSS) specialistai aptarė esmines pirkimų sąlygas, į kurias tiekėjams būtina atkreipti dėmesį ruošiant pasiūlymus ir su jais susijusius dokumentus skirtingose pirkimo stadijose. Taip pat pranešėjai akcentavo dėmesį į dažnai pasitaikančias potencialių tiekėjų daromas klaidas ir į tai, kaip išvengti įvairių nesklandumų teikiant pasiūlymus.

Po renginio darbotvarkės pristatymo, aptarti esminiai planuojamų pirkimų organizavimo klausimai šiose srityse:

  • „Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno, radioaktyviųjų atliekų pakuočių dėjimo kampanijos darbai (B19-2)“
  • „IAE mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno (I/A, II/A statybos etapų) statybos bei išorinių lietaus kanalizacijos tinklų projektavimo, statybos ir prijungimo prie infrastruktūros darbai (B25)“
  • „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo darbai“
  • „IAE griovimo darbai ir projektavimo paslaugos“
  • ,,Saugai svarbaus produkto tiekimas“
  • Viešųjų pirkimų organizavimas IAE

Renginyje dalyvavo šių 20 bendrovių atstovai: UAB ,,In Fatis“, UAB ,,Merko statyba“, UAB „Baltijos informacinės sistemos“, UAB „TECOS“, UAB ,,Ginstata“, UAB „Veikmes statyba“, UAB „Dauniškis“ ir KO, VMTI Fizinių ir Technologijos Mokslų Centras, UAB „Švykai“, UAB ,,Kalvasta”, AB,,Požeminiai darbai“, UAB „Eikos statyba“, UAB "Inti", JAV ambasados ekonomikos skyrius, UAB Prorentus, UAB „Mitnija“, UAB “Baltic Radiation Control“, UAB ,,TEC Industry“, UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“, CPVA atstovai.

„Norime suformuoti gerąją praktiką iš anksto informuodami potencialius tiekėjus apie planuojamus pirkimus ir taip paskatinti juos dalyvauti IAE vykdomuose pirkimuose. Be abejo, tiesioginis kontaktas (rinkos konsultacijų ar panašaus pobūdžio renginių metu) su įvairių įmonių atstovais padeda iš karto išgryninti informacijos poreikio trūkumą, tad tokio pobūdžio renginiai planuojami ir ateityje. Taip pat kviečiame visus suinteresuotus pirkimuose asmenis teikti pastabas, pasiūlymus ir klausimus dėl viešųjų pirkimų gerinimo ar procedūrų optimizavimo. Tam tikslui palengvinti esame sukūrę online anketas – tiekėjai visada laukiami pasidalinti savo patirtimi ar teikti pasiūlymus. Viešinamos planuojamų pirkimų techninės specifikacijos taip pat gali būti tobulinamos gavus tiekėjų teikiamas konkrečias pastabas“, - mintimis po renginio dalinosi IAE PSS vadovas Sabinas Cycarevas.   

Įmonių atstovai, negalėję dalyvaut renginyje, turi galimybę susipažinti su pristatyta medžiaga  - https://www.iae.lt/naujienos/pateiktys/25 .

Grįžtamojo ryšio anketos: dėl pirkimų procedūros vykdymo ir dėl sutarčių vykdymo ir administravimo kokybės.

"Potencialiems tiekėjams, dėl įvairių priežasčių negalintiems dalyvauti tokio pobūdžio renginiuose, netolimoje ateityje planuojame pateikti turinį video formatu. Suinteresuoti asmenys nuotoliniu būdu galės susipažinti su rekomendacijomis sėkmingam dalyvavimui IAE vykdomuose pirkimuose“,- teigia Sabinas Cycarevas.  

Po pagrindinės renginio dalies, įmonių atstovai apsilankė IAE informacijos centre, kur susipažino su jėgainės istorija, veikimo principais ir šiuo metu vykdoma veikla, apžiūrėjo IAE bloko maketą, kuro rinklės maketą, panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerio CASTOR maketą bei atliekynų maketus, specialios įrangos dėka stebėjo tiesioginį vaizdą iš bloko patalpų.