IAE sutvarkytas visas branduolinis kuras

13 Sausis,
2023
IAE sutvarkytas visas branduolinis kuras

Valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) saugiai sutvarkytos visos branduolinės (daliosios) medžiagos. 2022 m. gruodžio 30 d. iš IAE blokų į Naująją laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą (LPBKS) buvo išvežtas visas nepanaudotas (šviežias) branduolinis kuras, t. y. kuro rinklės, kurios nebuvo panaudotos elektrinės eksploatavimo metu. Nepanaudotas branduolinis kuras transportuotas ir bus saugomas specialiuose gabenimui ir saugojimui skirtuose konteineriuose, kurie atitinka saugumo reikalavimus ir yra tinkami ilgalaikiam ir saugiam nepanaudoto branduolinio kuro saugojimui. Nepanaudotas kuras bus saugomas 10,375 m ilgio ir 0,67 m skersmens metalo konteineriuose, kurių kiekvieno svoris su kuru – apie 4 t. Konteinerių skaičius – 8.

Atlikus visas būtinas saugos pagrindimo procedūras ir suderinimus su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) leista konteinerius su nepanaudotu branduoliniu kuru saugoti LPBKS kartu su konteineriais su panaudoti branduoliniu kuru (PBK).

Primename, kad paskutinis 190-asis konteineris su PBK buvo išvežtas į LPBKS 2022 m. balandžio 21 d.

Išvežus visas branduolines (daliąsias) medžiagas iš blokų IAE galės gauti VATESI eksploatavimo nutraukimo licenciją ir vykdyti sudėtingus su reaktorių sistemų išmontavimu susijusius eksploatavimo nutraukimo darbus. Tikimasi, kad tokios licencijos sąlygos leis sumažinti po eksploatavimo sąnaudas bei efektyviau vykdyti išmontavimo bei pastatų griovimo darbus.

Dėkojame ir didžiuojamės mūsų komanda už sklandų darbą ir sėkmingą tikslo įvykdymą. Taip pat dėkojame Viešojo saugumo tarnybos Visagino dalinio pareigūnams, kurių dėka darbai buvo įvykdyti saugiai ir anksčiau pirminio plano.