IAE tapo "Skaidrumo akademijos“ dalyve

11 Birželis,
2021
IAE tapo "Skaidrumo akademijos“ dalyve

Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) organizuojamos iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ dalyviais tapo 21 viešojo sektoriaus organizacija, kurios kartu su projekto ekspertais kurs korupcijai atsparią aplinką. Kitos prisijungusios organizacijos dalyvaus bendrose veiklose, konsultacijose, mokymuose ir dalinsis savo gerąja patirtimi. Šiandien „Skaidrumo akademijos“ organizatoriai, ekspertai ir dalyviai nuotoliniu būdu aptars iniciatyvos lūkesčius bei bendros veiklos tolesnius etapus.

Viešojo sektoriaus organizacijos galėjo pasirinkti, kokia apimtimi ir kokiais korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais nori įsitraukti į „Skaidrumo akademijos“ veiklą. Organizacijos, norinčios kurti korupcijai atsparią aplinką nuo pradžių arba stiprinti vieną ar kelias korupcijos prevencijos priemones, tapo „Skaidrumo akademijos“ dalyviais ir gaus tiesioginę projekto ekspertų pagalbą. Kitos prie „Skaidrumo akademijos“ prisijungusios organizacijos galės dalyvauti bendrose projekto veiklose, konsultacijose, mokymuose, dalintis savo gerąja patirtimi kuriant korupcijai atsparią aplinką.

„Sveikinu pirmuosius „Skaidrumo akademijos“ dalyvius, kurie aktyviai išreiškė norą imtis realių veiksmų, kuriant korupcijai atsparią aplinką. Ačiū ekspertams ir partneriams, kurie yra pasiruošę pasidalinti savo sukaupta patirtimi ir taip padidinti kitų organizacijų, o kartu ir viso viešojo sektoriaus veiklos kokybę“, – sako STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

„Skaidrumo akademijos“ dalyviais, kurie su ekspertų pagalba kurs korupcijai atsparią aplinką, tapo 21 viešojo sektoriaus organizacija: 3 ministerijos, 4 įstaigos prie ministerijų, 8 valstybinės įmonės (įtraukiant dukterines), 2 savivaldybės ir 4 savivaldybės valdomos įmonės.

Ignalinos AE tapus „Skaidrumo akademijos“ dalyve, pildytas „Skaidrumo akademijos“ klausimynas, įvertinta Įmonės antikorupcinė būklė, parinkti poreikius atitinkantys ekspertai. Ekspertams pradėjus darbus su dalyviais, bus parengiamas veiksmų planas, jo įgyvendinimo metu ekspertai teiks konsultacijas, patarimus bei metodinę pagalbą, taip siekiant efektyviausių antikorupcinės aplinkos kūrimo rezultatų. Po vienerių metų arba kito su projekto dalyviu sutarto laikotarpio bus dar kartą įvertinama dalyvio antikorupcinė būklė, pasiekta pažanga. Įvertinus dalyvio pažangą, bus aptariami pasiekti rezultatai, pokyčiai bei pagal poreikį suderinami reikalingi papildomi veiksmai gerinti antikorupcinę aplinką. 

Prisijungti prie „Skaidrumo akademijos“ iniciatyvos galima bet kuriuo metu, užpildžius dalyvio anketą – https://skaidrumoakademija.lt/#panel2

Skaidrumo akademijos gerųjų patirčių mainus inicijuoja Lietuvos Respublikos Prezidentas. Skaidrumo akademijos organizatorius – STT. Skaidrumo akademijos ekspertai – atitinkamos srities profesionalai, kurie padeda dalyviams kurti korupcijai atsparią aplinką, parenka veiklas ir priemones antikorupcinei būklei gerinti, teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą, dalijasi gerąja patirtimi.

Daugiau informacijos – https://skaidrumoakademija.lt/ ir Skaidrumo akademijos LinkedIn.

 

Informacija parengta "Skaidrumo akademijos" iniciatyva