IAE vadybos sistema atitinka ISO 9001:2015 standarto reikalavimus

15 Kovas,
2019
IAE vadybos sistema atitinka ISO 9001:2015 standarto reikalavimus

Š. m. vasario 28 d. uždaroji akcinė bendrovė „GCERT BALTIC“ išdavė atitikties sertifikatą, kuriuo patvirtinama, kad VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) vadybos sistema atitinka ISO 9001:2015 standarto reikalavimus branduolinio energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, projektų valdymo ir ekspertinių paslaugų branduolinės energetikos srityse.

Sertifikacinis auditas buvo užbaigtas vasario 8 d., jo metu akcentuotos kai kurios stipriosios IAE pusės: vadovybės ir visų lygių vadovų demonstruojama lyderystė ir brandus požiūris į vadybos sistemą; aukščiausios vadovybės įsitraukimas į rizikų valdymo veiklą; aiškiai identifikuotos suinteresuotos šalys ir komunikacija su jomis; aiškus ir planingas kompetencijos išlaikymas organizacijoje.

Atitikties įvertinimas ir patvirtinimas reiškia, kad IAE valdymas atitinka geriausias tarptautines praktikas ir jos valdymo efektyvumas nuolat gerinamas. Suinteresuotos šalys gali pasitikėti įmonės vykdoma BEO eksploatavimo nutraukimo bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veikla, atliekamų darbų sauga ir kokybe.

Atitikties ISO 9001:2015 sertifikatas leidžia įmonei integruotis į tarptautinę projektų valdymo ir ekspertinių paslaugų branduolinės energetikos srityje rinką. Europos verslo praktikoje įmonės, įsidiegusios ISO 9001 standartą, traktuojamos kaip solidūs ir patikimi partneriai, kurie nesiekia vien tik trumpalaikio pelno ar naudos, o orientuojasi į ilgalaikius tikslus ir kokybę.

Pažymėtina, kad IAE integruota procesais pagrįsta vadybos sistema kuriama, diegiama, prižiūrima ir nuolatos tobulinama remiantis ne tik ISO, bet ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos bei Tarptautinės atominės energijos agentūros reikalavimais ir rekomendacijomis.