IAE veiklos pradžios 40-metis

03 Lapkritis,
2023
IAE veiklos pradžios 40-metis

Dalis mūsų istorijos: kviečiame paminėti svarbų mūsų miestui įvykį bei dalyvauti IAE eksploatavimo pradžios 40-mečiui skirtuose renginiuose.

Lapkričio 7 d. Visagine prasideda renginių ciklas miesto gyventojams ir svečiams, skirtas paminėti svarbios miesto dalies, Ignalinos atominės elektrinės, eksploatavimo pradžios 40-metį.

„Ši data - savotiška tradicijų ir pokyčių dermė. Per 40 metų nueitas išskirtinis kelias, ciklas nuo atominės atidarymo iki uždarymo, pasikeitė daugybė dalykų, bet svarbiausi išlieka aktualūs ir šiandien. Kiekvieną dieną savo darbe vadovaujamės šūkiu - Iššūkiai šiandien. Atsakomybė amžiams. Šis minėjimas dar kartą primena apie mūsų įsipareigojimą saugiai sutvarkyti visą branduolinį palikimą ir kurti švarią aplinką ateities kartoms“, - apie minėjimo svarbą kalba IAE vadovas Linas Baužys. 

„Didžiuokimės ir pasakokime apie mūsų unikalų Visaginą, apie jo istoriją. Pakvieskime artimuosius, draugus, svečius iš kitų miestų, paraginkime kaimynus ir ateikime patys. Ignalinos atominės elektrinė – tai mūsų pradžia ir vienybės simbolis. Su pasididžiavimu kviečiu visus dalyvauti IAE eksploatavimo pradžios 40-mečiui skirtuose renginiuose“,- kviečia Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz.


PROGRAMA:

  • 2023-11-07/ Visagino miesto ir IAE statybų foto metraštininko Vasilijaus Čiupačenkos 100-osioms gimimo metinėms skirtos foto parodos atidarymas / VKC „Draugystės“ parodų salė/ Parko g. 7/ 16.30 val.

  • 2023-11-24/ IAE eksploatavimo pradžios 40-mečiui skirtas renginys/ VKC „Draugystės“ salė/ Parko g.7/ 16.30 val.

Renginiai nemokami. Renginių metu bus filmuojama ir fotografuojama.