Ignalinos AE apsilankė energetikos ministras Dainius Kreivys

20 Liepa,
2021
Ignalinos AE apsilankė energetikos ministras Dainius Kreivys

Liepos 20 d. energetikos ministras Dainius Kreivys lankėsi VĮ Ignalinos atominė elektrinėje (IAE), kuri šiuo metu artėja prie pagrindinio iššūkio eksploatavimo nutraukimo veikloje – reaktorių išmontavimo. Ministras susitikęs su IAE generaliniu direktoriumi Audriumi Kamienu aptarė strategines IAE veiklos kryptis, apžiūrėjo naujus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros objektus bei šiuo metu intensyviai vykdomus įrangos išmontavimo darbus.


Apsilankęs Laikinojoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje energetikos ministras D. Kreivys apžiūrėjo radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą, susipažino su panaudoto branduolinio kuro saugojimo laikinojoje saugykloje specifika. Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas ir išvežimas iš blokų į saugyklą yra vienas pagrindinių IAE vykdomų veiklų iki 2022 m. pabaigos. Išvežus visą kurą iš blokų IAE gaus eksploatavimo nutraukimo licenciją ir galės vykdyti sudėtingus su reaktorių sistemų išmontavimu susijusius eksploatavimo nutraukimo darbus.

D. Kreivys apžiūrėjo užbaigtą Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno statybų pirmą etapą, kurio metu buvo įrengta infrastruktūra radioaktyviųjų atliekų pervežimo į atliekyną pirmai kampanijai. Sėkmingas šio projekto įgyvendinimas yra nuosekli IAE eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo proceso tąsa. „Šio projekto svarba yra neabejotina, kadangi esame atsakingi prieš ateities kartas ir turime užtikrinti, kad radioaktyvios atliekos būtų sutvarkytos bei saugomos pagal aukščiausius ir moderniausius branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimus. Toks atliekų sutvarkymo būdas yra tvarus ir neperkeliantis naštos ateities kartoms.“, - sakė D. Kreivys.

IAE bloke apsilankęs energetikos ministras apžiūrėjo jau išmontuotos įrangos mastus, įvertino ateities darbų apimtis. Per visą IAE eksploatavimo nutraukimo laikotarpį nuo 2010 m. jau buvo išmontuota beveik 64 tūkst. tonų įrangos ir betono atliekų. Iki eksploatavimo nutraukimo pabaigos 2038 m. liko išmontuoti 108 tūkst. tonų įrangos.

D. Kreivys su IAE vadovybe aptarė darbų apimtis ir iššūkius, kurie IAE laukia ateityje vykdant RBMK reaktorių išmontavimą. 2027 m. prasidėsiantys fiziniai reaktoriaus aktyviosios zonos išmontavimo darbai – beprecedentis darbas, analogų pasaulyje neturintis projektas. Dviejų galingiausių pasaulyje RBMK tipo reaktorių išmontavimas – pirmasis pasaulinėje praktikoje tokios branduolinės jėgainės eksploatavimo nutraukimo projektas.

Pasiruošimo reaktorių išmontavimui darbai įgauna pagreitį – šiuo metu ieškoma geriausių ir saugiausių reaktorių išmontavimo technologijų projektavimo sprendimų.

 

Nuotraukų autorius @Žygimantas Gentvila (15 min).