Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklai papildomai uždirbo 2,2 mln. eurų

20 Vasaris,
2018
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklai papildomai uždirbo 2,2 mln. eurų

2017 metais VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) pardavusi nereikalingą turtą ir iš kitos komercinės veiklos eksploatavimo nutraukimo veiklai papildomai uždirbo 2,2 mln. eurų.

IAE surengė 76 aukcionus įmonei nereikalingam turtui parduoti. Pardavusi  3 tūkst. tonų įvairių metalų įmonė uždirbo 1,57  mln. eurų papildomų pajamų, iš kito turto pardavimo – 0,285 mln. eurų.

Aukcionuose parduodamos nereikalingos įrangos dalys arba kitas turtas, susidaręs įgyvendinant eksploatavimo nutraukimo projektus ir vykdant išmontavimo darbus. Nuo 2010 metų buvo išmontuota beveik 45 tūkst. tonų nereikalingos įrangos, kurios didžioji dalis praėjusi užterštumo radionuklidais patikrinimą parduodama aukcionuose. Tokie pardavimai ne tik sudaro įmonės papildomas pajamas, bet ir prisideda prie atliekų, kurias reikėtų utilizuoti ar išvežti į atliekynus, kiekių mažinimo.

Be aukcionuose parduodamų metalų ir kito turto Ignalinos AE uždirbamas lėšas sudaro pajamos iš kitos komercinės veiklos. 2017 m. IAE iš tokios veiklos papildomai uždirbo apie 317,6 tūkst. eurų pajamų (26,6 tūkst eurų iš nereikalingų įmonei pastatų nuomos, 45,1 tūkst. eurų iš geležinkelių pervežimo paslaugų, 133,5 tūkst. eurų iš suspausto oro tiekimo, 112,4 tūkst. eurų    iš kitų paslaugų teikimo).

Papildomai uždirbtos lėšos bus panaudotos vykdomiems eksploatavimo nutraukimo darbams finansuoti.

Per visą IAE eksploatavimo nutraukimo laikotarpį nuo 2010 m. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklai papildomai uždirbo 14 mln. eurų.

Ina Daukšienė,
L. e. IAE Komunikacijos vadovės pareigas
El. p. dauksiene@iae.lt
Tel. (8-386) 29911