Ignalinos AE išmontuota 45 tūkst. tonų įrangos

24 Sausis,
2018
Ignalinos AE išmontuota 45 tūkst. tonų įrangos

Per visą eksploatavimo nutraukimo laikotarpį nuo 2010 m. VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) išmontavo 45 tūkst. tonų (44 954) įrangos ir susijusių konstrukcijų. Tai sudaro 29 proc. nuo viso įrangos kiekio, kurį planuojama išmontuoti per visą eksploatavimo nutraukimo laikotarpį iki 2038 metų.

2017 m. įmonėje išmontuota 6 777 tonų įrangos. Pagal planą iš viso iki 2038 metų planuojama išmontuoti apie 153 tūkst. tonų įrangos ir susijusių konstrukcijų.

Nutraukus IAE eksploatavimą, išmontavimo darbų apimtys kasmet intensyvėja. Šiuo metu vyksta intensyvūs darbai 2-jo bloko turbinų salėje, kur jau išmontuota apie 68 proc. įrangos ir susijusių konstrukcijų, bloke D1 (valdymo, elektros įranga, deaeratoriai) išmontuotos  įrangos ir susijusių konstrukcijų kiekis sudaro 81 proc.

Didžioji dalis išmontuotos įrangos praėjusi užterštumo radionuklidais patikrinimą parduodama aukcionuose kaip metalo laužas, likusi dalis laikinai saugoma įmonės teritorijoje buferinėje saugykloje (projektas B19-1) iki pervežimo galutiniam dėjimui į atliekynus.

Išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai atliekami IAE personalo jėgomis. Visi darbai vykdomi pagal nustatytą darbų grafiką. Darbai finansuojami Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo ir Ignalinos programos lėšomis.

Ina Daukšienė,
L. e. IAE Komunikacijos vadovės pareigas
El. p. dauksiene@iae.lt
Tel. (8-386) 29911