Ignalinos AE laimėjo arbitražo bylą prieš „NUKEM Technologies GmbH“

10 Balandis,
2019
Ignalinos AE laimėjo arbitražo bylą prieš „NUKEM Technologies GmbH“

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE, įmonė) laimėjo arbitražo bylą prieš „NUKEM Technologies GmbH“ ne vienerius metus trukusiame ginče dėl smarkiai pažeisto panaudoto branduolinio kuro rinklių tvarkymo ir saugojimo technologijos.

„NUKEM Technologies GmbH“ yra vienas iš konsorciumo dalyvių, nuo 2005 m. įgyvendinusių vieną pagrindinių IAE eksploatavimo nutraukimo projektų B1 „Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla“.

2018 m. spalio 10 d. trys Londono aukščiausios kvalifikacijos arbitražo kolegijos arbitrai paskelbė savo sprendimą dėl visiško ir galutinio „NUKEM Technologies GmbH“ pareikštos IAE pretenzijos atmetimo. Pretenzijos pagrindas buvo „NUKEM Technologies GmbH“ teigimu konkursinėje dokumentacijoje pateikta su smarkiai pažeistomis panaudoto branduolinio kuro rinklėmis susijusi netiksli ar klaidinanti informacija, lėmusi papildomus „NUKEM Technologies GmbH“ kaštus.

2009 m. „NUKEM Technologies GmbH“ pateikė pirmąją pretenziją dėl „Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos“ sutarties kainos padidinimo, argumentuodama, kad IAE parengtoje Techninėje specifikacijoje pateikta informacija susijusi su IAE išlaikymo baseinuose laikomomis smarkiai pažeisto panaudoto branduolinio kuro rinklėmis neatitinka realios jų būklės. 2010 m. nepriklausomas taikintojas išnagrinėjęs susijusią dokumentaciją ir abiejų ginčo šalių liudytojų apklausos medžiagą priėmė palankų IAE sprendimą.

Praėjus 7 metams, 2017 m. liepos mėn. „NUKEM Technologies GmbH“ nesutikdama su nepriklausomo taikintojo išvadomis kreipėsi į Londono arbitražo kolegiją. Pretenzijoje buvo teigiama, kad Techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos ir faktinės pažeisto panaudoto branduolinio kuro rinklių būklės skirtumas sąlygojo papildomus tyrimus, įrangos pakartotiną projektavimą, papildomus gamybos kaštus, ir arbitrų buvo paprašyta nustatyti šalių atsakomybę dėl šių kaštų padengimo. Visos patirtos išlaidos galimai viršijo 2,5 mln. eurų sumą. Prasidėjo beveik dvejus metus trukęs arbitražo procesas, pareikalavęs didelės apimties, kai kurių net 20 m. senumo dokumentų nagrinėjimo, liudytojų parodymų rengimo, nepriklausomų RBMK tipo reaktorių techninių bei tarptautinių projektinės dokumentacijos ekspertų vertinimų atlikimo.

Arbitražo kolegija išnagrinėjusi pateiktus dokumentus bei po 3 dienas trukusio bylos svarstymo Londone nurodė, kad IAE Techninėje specifikacijoje pateikti duomenys yra tikslūs bei nėra klaidinantys ir tuo pagrindu priėmė sprendimą, kad visos „NUKEM Technologies GmbH“ pretenzijos yra atmetamos be jokių išlygų. Sprendime arbitrų kolegija taip pat nurodė, kad jis yra galutinis ir neskundžiamas.

Gavus arbitražo kolegijos išvadas IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas sakė: „Tai puikus rezultatas, kuris šioje byloje įrodė IAE profesionalumą ginant savo pozicijas, todėl norėčiau padėkoti IAE arbitražo procese dalyvavusiems darbuotojams, įmonėje dirbantiems tarptautiniams konsultantams, Įmonę atstovavusiems Anglijos teisininkams DLA Piper UK LLP bei techniniams ekspertams už jų atliktą didelį darbą, atsidavimą ir ryžtą, siekiant šio sėkmingo rezultato“.

2019 m. kovo 25 d. arbitrų kolegija priėmė galutinį sprendimą, kad „NUKEM Technologies GmbH“ turės sugrąžinti visas IAE patirtas teisines ir arbitražo išlaidas - beveik 800 tūkst. eurų.

 

Natalija Survila-Glebova,
IAE Komunikacijos vadovė
El. p. natalija.survila@iae.lt 
Tel. (8-386) 28242