Ignalinos AE lankėsi EP Biudžeto kontrolės komiteto delegacija

05 Balandis,
2018
Ignalinos AE lankėsi EP Biudžeto kontrolės komiteto delegacija

Balandžio 5 d., Ignalinos atominėje elektrinėje (AE) lankėsi Europos Parlamento (EP) Biudžeto kontrolės komiteto delegacija. Delegacijos vizito tikslas – įvertinti IAE eksploatavimo nutraukimo progresą bei Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos panaudojimo efektyvumą.

Pasak energetikos viceministrės Linos Sabaitienės, šis vizitas – svarbi galimybė Lietuvai ne tik parodyti ryžtą ir progresą vykdant įsipareigojimą ES nutraukti Ignalinos AE eksploatavimą, bet ir vykstančių derybų dėl tolimesnio IAE eksploatacijos nutraukimo finansavimo kontekste, atskleisti ES finansinės paramos ir bendradarbiavimo kuriamą pridėtinę vertę.

„Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto delegacija pastarąjį kartą Lietuvoje lankėsi 2012 m., todėl džiaugiamės galėdami parodyti nuo to laiko įvykusį Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo proveržį. Tikimės, kad Lietuvos ir ES bendradarbiavimas bei abipusis įsipareigojimų laikymasis leis ir ateityje užtikrinti nenutrūkstamą progresą, kurti unikalias kompetencijas bei technologijas, sprendžiant visos ES branduolinės saugos klausimus. Ir ypač turint omenyje mūsų laukiantį unikalų iššūkį ir bendrą Lietuvos ir ES tikslą – saugų reaktorių išmontavimą. Labai svarbu, kad visi suprastume, jog tai yra darbas, kurį pradėjus nebebus galimybių sustoti pusiaukelėje ir tam būtina turėti užtikrintą nenutrūkstamą finansavimą“, – sakė L. Sabaitienė.

Ignalinos AE vykstančio posėdžio ir diskusijos metu delegacijai pristatyta Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo pažanga, kurią pasiekti leido stabilus ES ir nacionalinis finansavimas bei glaudus bendradarbiavimas. Aptarti svarbiausi ateities darbai, akcentuojant, kad jiems vykdyti būtina nenutrūkstama tolesnė ES parama. Taip pat kalbėta delegacijos nariams svarbiais lėšų naudojimo efektyvumo, kainos ir projektų valdymo kontrolės bei planavimo ir progreso matavimo klausimais.

„Yra padaryta didelė pažanga, įgyvendinant Ignalinos AE uždarymo projektus. Darbai vyksta pagal planą, o ES investicijos ir valstybės biudžeto lėšos koncentruotos į tiesiogines eksploatavimo nutraukimo veiklas. Visa tai leidžia užtikrinti maksimalų lėšų panaudojimo efektyvumą“, – sakė finansų viceministrė Loreta Maskaliovienė.

Pristatant Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbų eigą, pažymėta, kad vienas svarbiausių pasiekimų – užbaigtas branduolinio kuro iškrovimas iš reaktorių bei sėkminga Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (projektas B1) eksploatacija, taip pat ir galutinį etapą pasiekęs Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso projektas (B2/3/4).

Laikinasis Ignalinos AE vadovas Audrius Kamienas pažymėjo, kad pasiektas darbų progresas leidžia teigti, jog jau pasiekta negrįžtama eksploatavimo nutraukimo stadija. Tačiau artimiausioje ateityje laukia didžiausias technologinis iššūkis Lietuvai – analogų neturintys grafito reaktorių išmontavimo darbai.

Vizito metu delegacijos nariai lankėsi Ignalinos AE turbinų salėje bei Laikinojoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje, kur išsamiai susipažino su esama išmontavimo darbų eiga, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūra.

Susitikime su EP Biudžeto kontrolės komiteto delegacija taip pat dalyvavo Europos Komisijos, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Centrinės projektų valdymo agentūros atstovai, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas M. Demčenko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovai.