Ignalinos AE pristatė pažangą ir planuojamus darbus

23 Sausis,
2020
Ignalinos AE pristatė pažangą ir planuojamus darbus

Š. m. sausio 23 d. VĮ Ignalinos atominės elektrinėje (IAE) lankėsi Didžiosios Britanijos Tarptautinės prekybos departamento, kuris yra atsakingas už šalies tarptautinės prekybos plėtrą, civilinės branduolinės energetikos sektoriaus ekspertas Tim Gilroy.

Vizito tikslas – susitikti su Lietuvos branduolinės energetikos sektoriaus atstovais bei iš arčiau susipažinti su IAE eksploatavimo nutraukimo projektu.

Susitikimo su IAE atstovais metu p. Gilroy susipažino su bendra IAE eksploatavimo nutraukimo eiga, išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų organizavimu ir technologijomis, sėkmingai įgyvendintais projektais bei planuojamais eksploatavimo nutraukimo darbais.

Ekspertas apsilankė IAE viduje ir įvertino atliekamų darbų mastus, taip pat dar laukiamų darbų apimtis išmontavimo srityje.