Ignalinos AE radioaktyvių bitumuotų atliekų tvarkyme – svarbus projekto etapas

22 Birželis,
2022
Ignalinos AE radioaktyvių bitumuotų atliekų tvarkyme – svarbus projekto etapas

Po pusantrų metų trukusių konsultacijų su VATESI ir TATENA, Ignalinos AE laukia sprendimo dėl bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos modernizavimo. Tai – svarbus radioaktyvių atliekų utilizavimo darbų etapas, išsiskiriantis savo unikalumu.

Tam, kad radioaktyvios atliekos nekeltų pavojaus žmonėms ir aplinkai jų tvarkymo metu ir vėliau, įmonėje projektuojami bei statomi šiuolaikiški atliekynai bei saugyklos. Vienas šiuo metu vykdomų projektų yra 14,4 tūkstančiai kubinių metrų bitumuotų atliekų saugyklos į atliekyną projektas.

Jo koncepcijos parengimo etapas yra sudėtingiausias, nes pagal nepriklausomų tarptautinių ir Lietuvos ekspertų vertinimus Valstybinė atominės energijos saugos inspekcija (VATESI) priims sprendimą dėl galimybių pertvarkyti saugyklą į atliekyną, pagrindinių šio pertvarkymo sprendinių ir jų saugos pagrindimo.

Pasak Ignalinos AE generalinio direktoriaus Audriaus Kamieno, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo procesas daugeliu aspektu yra naujovė branduolinės energetikos specialistams.

„Bitumuotų radioaktyvių atliekų sutvarkymas ruošiamas remiantis ne patirtimi kažkur kitur, o vadovaujantis tik gerosiomis bent kažkiek panašių projektų praktikomis. Dėl to tarptautinių ekspertų konsultacijos yra itin svarbios – taip siekiama maksimalaus saugumo, kad į aplinką nepasklistų radionuklidai. Tai užtikrinti padės ir aukštos kvalifikacijos IAE specialistų komanda, įgyvendinanti projektą pagal TATENA rekomendacijas“, – sakė A. Kamienas.

Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla pradėta eksploatuoti 1987 metais. 5600 kvadratinių metrų pastate sukaupta 14,4 tūkstančiai kubinių metrų bitumuotų radioaktyviųjų išgarintų druskų. Tokį medžiagos kiekį būtų galima sutalpinti į beveik šešis olimpinius baseinus.

Bitume buvo konservuojamos IAE eksploatavimo metu susidariusių radioaktyviųjų atliekų išgarintos druskos. Toks tvarkymo būdas buvo parinktas pradiniame IAE projekte, nes bitumas turi cheminių ir fizinių savybių, tinkamų radioaktyviųjų atliekų imobilizavimui. Tobulinant kitus atliekų tvarkymo būdus, vėliau buvo nustatyta, kad galima atsisakyti bitumavimo, ir nuo 2015 m. pereita prie saugesnio cementavimo.

Galutiniam saugyklos pertvarkymo į atliekyną projektui parengti vykdomi geologiniai ir geotechniniai, pastato konstrukcijų, bitumuotų atliekų savybių tyrimai ir pan.  Ši veikla įgyvendinama 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamo projekto „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ apimtyje.

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veikla vykdoma nuo 2010 metų. Šiuo metu elektrinėje dirba virš 1700 darbuotojų.  Šiandien jau yra išmontuota beveik 64 tūkst. tonų įrangos ir betono konstrukcijų, bet tai tik trečdalis kiekio, kurį elektrinės darbuotojai turės sutvarkyti iki eksploatavimo nutraukimo pabaigos 2038 metais. Bendra uždarymo darbų vertė – apie 3,3 mlrd. Eurų.