Ignalinos AE specialistai pasidalino patirtimi

28 Spalis,
2019
Ignalinos AE specialistai pasidalino patirtimi

Š. m. spalio 25 d. VĮ Ignalinos atominės elektrinėje (IAE) lankėsi Černobylio atominės elektrinės (ČAE) specialistai, kurie susitiko su IAE atstovais ir aptarė abiem šalims aktualius atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimus.

Vizito tikslas buvo susipažinti su bendra IAE eksploatavimo nutraukimo eiga, išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų organizavimu ir technologijomis.

Susitikimo metu abiejų elektrinių atstovai dalinosi patirtimi eksploatavimo nutraukimo darbų organizavime ir įgyta patirtimi, įgyvendinant radioaktyviųjų atliekų tvarkymo projektus. Daug dėmesio sulaukė nuo 2010 m. IAE sėkmingai eksploatuojamas kompleksas B10, skirtas matuoti išmontuotos įrangos radioaktyvumo lygius: įranga perėjusi patikrą šiame komplekse ir kuriai nustatyti nekontroliuojami radioaktyvumo lygiai, antrą kartą realizuojama parduodant ją aukcionuose.

Vizito metu ČAE specialistai apsilankė IAE viduje ir įvertino išmontavimo darbų mastus, taip pat apžiūrėjo cementavimo įrenginius.

Tokio pobūdžio susitikimai ir pasikeitimas patirtimi tarp IAE ir ČAE specialistų jau tapo gerąja praktika, siekiant ateityje dalintis įgytomis žiniomis įgyvendinant elektrinių eksploatavimo nutraukimo projektus.

Pažymėtina, kad abi elektrinės ir su jomis susiję eksploatavimo nutraukimo procesai yra iš dalies panašūs, bet tuo pačiu labai skirtingi dėl istoriškai susiklosčiusių eksploatavimo nutraukimo sąlygų ir patvirtintų skirtingų eksploatavimo nutraukimo strategijų. Dėl 1986 metų avarijos pasekmių ČAE strategijoje buvo numatytas atidėtas išmontavimas, kuris leidžia kai kurių klausimų sprendimą atidėti ateičiai. Tuo tarpu pagal IAE patvirtintą nedelstino išmontavimo strategiją visi projektai privalo būti vykdomi griežtai pagal nustatytą laiko grafiką, todėl skiriasi ir IAE eksploatavimo nutraukimo etapai ir metodai. Nepaisant to, dėl bendros RBMK reaktorių technologijos Ignalinos ir Černobylio AE turi daug bendrų ir panašių iššūkių eksploatavimo nutraukimo srityje.

Prenumerata

Prenumeruok mūsų naujienlaiškį
Loading